Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Television Genres, The Audience and Cultural Globalisation

  Bruun, H.

  Book project supported by AUFF.

  2003-01-012004-12-31

 2. The History of Danish Television

  Bruun, H.Hjarvard, S.Frandsen, K.Agger, G.Stigel, J.Bondebjerg, I.Nielsen, A. P.Christensen, C. L.Søndergaard, H.

  Book-project supported by a FKK-grant.

  2002-01-012004-12-31

 3. H:S Lederudviklingsprojekt. Uddannelse af klinikchefer på hovedstadens hospitaler med brug af Leadership effectiveness analysis (LEA), outdoor træning, gensidig coaching og undervisning i ledelsesteori

  Nickelsen, N. C. M.

  Uddannelse af klinikchefer på hovedstadens hospitaler med brug af Leadership effectiveness aanalysis (LEA), outdoor træning, gensidig coaching og undervisning i ledelsesteori.

  2004-01-012005-10-03

 4. Udvikling af redskab/spørgeskema og beskrivelse af proces vedrørende lederevaluering for alle ledere i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS)

  Nickelsen, N. C. M.

  Udvikling af redskab/spørgeskema og beskrivelse af procesforløb vedrørende evaluering af ledere på alle niveauer på alle hovedstadens sygehuse .

  2005-03-012005-10-28

 5. MODINET (Medier og demokrati i netværkssamfundet)

  Brügger, N.

  MODINET var et interdisciplinært forskningsprojekt, der havde til formål at undersøge globaliseringens og den nye digitale mediekulturs betydning for politik og demokrati, for de etablerede kultur- og medieinstitutioner og for hverdagslivet i fremtidens informations- og netværkssamfund. MODINET omfattede ca. 50 forskere og ph.d.ere fra samfundsvidenskab og humaniora ved både offentlige og private forskningsmiljøer. MODINET blev finansieret af Forskningsrådene med en bevilling på 23,6 mio.

  2002-01-012005-12-31

 6. Evaluation of governance structures amongst microfinance institutions in Vanuatu

  Pacheco Cueva, V. D.

  Through interviews with personnel from the Ministry of Cooperatives, Central Bank, credit unions and microfinance entities, this project seeks to evaluate the demand, supply and quality of credit services for the unbanked in rural Vanuatu. Research project was funded by the School of Social and Economic Development (FJD $5,000.00). .

  2004-01-012005-12-31

 7. Uddannelsesreform, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

  Høyen, M.

  Udvikling og implementering af pædagogiske principper i forbindelse med uddannelsesreform på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

  2003-01-012006-01-01

 8. Pædagogisk Psykologisk fagportal

  Bennedsen, J.Larsen, M. S.Bennedsen, J.

  Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek udvikler en pædagogisk psykologisk fagportal. Portalen skal give adgang til og beskrive kvalitetsvurderede internetressourcer, dækkende det pædagogiske og psykologiske univers, og samtidig tage højde for forskellige brugergruppers informationsbehov..

  2002-01-012006-03-01