Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. PIRLS 2011

  Rønberg, L. F.Mejding, J.Fink, M. N.

  En international undersøgelse af læsekompetence i 4. klasse.

  2008-08-012013-04-15

 2. Kreativt læringsrum

  Maslo, E.

  Keativt Læringsrum er et netværksgruppe under de tværgående initiativer om AU-bibliotekernes integration i AU-læringsmiljøer og handler om at præsentere det kreative læringsmilø på bibliotekerne, samt etablere et samarbejde på tværs af AU bibliotekerne.

  2008-08-012009-11-01

 3. Danish Network for Cultural Memory Studies

  Daugbjerg, M.

  Akademisk netværk, bl.a. støttet af en 2-årig netværksbevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation .

  2008-08-012012-01-31

 4. DMB / DUS - Byrum - Konference 2009 - 100.000 kr. (eksterne midler)

  Glud, L. N.Bro, P.Alexander Sick Nielsen, T.Majgaard Krarup, J.Øllegaard Elmer , C.

  Midler er blevet givet til konferencen "Byliv og byrumskvalitet: Ny viden, metoder og vidensbehov". Konferencen vil blive holdt i København den 24. Juni 2009 på Det Kongelige Akademi, Arkitekturskole (RA) arrangeret af Aalborg Universitet i samarbejde med Det Kongelige Akademi, Arkitekturskole (RA).

  2008-09-012009-07-01

 5. Bottom up Leadership and Governance Program for Women in the Pacific (BGLP)

  Pacheco Cueva, V. D.

  BGLP’s main mandate was to train women from four Pacific Islands in leadership and governance skills. I designed the project, the curriculum and delivered training for trainers in Fiji. I also developed the program’s monitoring and evaluation tools. The United Nations Democracy Fund funded this program. .

  2008-09-012010-08-30

 6. DUL Radio

  Lunding, R.

  The Development of a Novel Interface Tool for Physical and Embedded Interaction Design..

  2008-09-012012-04-01