Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. ColorScan

  Ebsen, T.

  Interactive lighting installation for Skanderborg Festival..

  2008-05-052008-08-10

 2. Slaget om Dybbøl: kulturarv, turisme og identitet på et omstridt sted

  Daugbjerg, M.

  Ph.d.-projekt, Aarhus Universitet, finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

  2006-02-012008-10-03

 3. BOMOS

  Krasilnikoff, J.

  Internationalt forskningssamarbejde med bogpublikation for øje.

  2002-05-012008-11-01

 4. Videnssamfundet

  Brügger, N.

  Videnssamfundet var et stort og tværfagligt forskningsfokusområde under Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Jeg deltog under delprojektet 'Internettet — et nyt medie i et nyt videnssamfund?'..

  2006-01-012008-12-31

 5. LUDVI - Læring og udvikling i daginstitutioner

  Nielsen, T. K.

  Kvalitativ delundersøgelse med observationer og interviews med ledere og pædagoger i udvalgte daginstitutioner i Køge Kommune, mhp at afdække den generelle indsats i forhold til sproglig udvikling.

  2008-01-012009-01-31

 6. Climate on the Wall

  Ebsen, T.Nielsen, R.Storm, P. H.

  Interactive facade projection on Riddehuset Aarhus. Commissioned by the municipality of Aarhus for the CO2030 exhibition..

  2008-10-292009-03-08

 7. Undersøgelse af EUD-læreres holdninger til muslimske elever

  Petersen, K. B.Schou, L. R.

  Undersøgelsen er en del af en større international undersøgelse om danske læreres holdninger til muslimske elever..

  2007-03-012009-05-01

 8. Kropslighedsprojektet

  Knudsen, L. E. D.Sillesen, A.Poulsen, D. V.Schmidt, M.Bukhave, E. B.

  Dette projekt finansieres af UCSJ og er en undersøgelse af krop og læring i de fem mellemlange videregående uddannelser; ergo-, fysioterapeut-, lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne. De involverede uddannelser er fagligt forskellige men er alle pædagogiske uddannelsesinstitutioner, hvor det kropslige aspekt af særlig betydning.

  2007-09-012009-06-01