Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik

  Ehlers, S.Fristrup, T.

  Medlem af projektets styregruppe og referencegruppe. Samarbejdet er ældre.

  2007-01-012012-12-31

 2. Metodestudie om integrering af internetmateriale, der modtages direkte fra producenter

  Brügger, N.

  Jeg tog initiativ til og har deltaget i forskningsprojektet "Metodestudie om integrering af internetmateriale, der modtages direkte fra producenter". Projektets formål var at kortlægge de arkiverings- og forskningsmæssige problemer og muligheder i forbindelse med indsamling af internetmateriale hos producenten og integration heraf i netarkivet.dk (det nationale internetarkiv, som drives af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket).

  2007-01-012007-06-30

 3. dr.dk's historie 1996-2006

  Brügger, N.Brügger, N.

  Jeg har taget initiativ til samt udfører forskningsprojektet "dr.dk's historie 1996-2006". Projektets overordnede mål er at skrive DRs netsteds historie for de første 10 år, dvs. perioden 1996 til 2006. Projektet søger at besvare følgende to sammenhængende spørgsmål: Hvilke drivkræfter ligger bag skabelsen og udviklingen af netstedet dr.dk fra 1996 til 2006, og hvilke konsekvenser får det for netstedet? Hvilke teoretiske og metodiske nyudviklinger er påkrævet for at kunne analysere dr.

  2007-01-02

 4. Forskningsdirektør i Universe Research Lab

  Knoop, H. H.

  Der er ikke noget så praktisk som en god teori. Og ikke noget så forsinkende som en dårlig. Teori og praksis er to sider af samme vellykkede sag. Mens tom teori og blind praksis er to sider af samme mislykkede sag. I Universe Research Lab arbejder vi fokuseret på at kombinere teori og praksis ved at lade forskere og praktikere arbejde sammen om forskning og praksisudvikling. Og vi forsøger at drage nytte af en bred tværfaglig ekspertise ved at kombinere faglig dybde med tværfagligt esperanto.

  2007-02-012010-07-31

 5. Institutional and public policy frameworks relevant to adult learning

  Desjardins, R.

  Various historical, economic, social and cultural factors underlie the reasons why certain countries feature much higher and widely distributed levels of adult learning than others. Key among these factors are institutional arrangements and public policies that foster favourable structural conditions, alleviate various barriers to participation, and not least help ensure that disadvantaged groups have equal opportunity to take up adult learning.

  2007-02-01

 6. The provision and take up of adult learning

  Desjardins, R.

  This project seeks to document on an ongoing basis comparative patterns of participation in adult learning as well as developments in provision structures that are relevant to adult learning. It consists of more specific and intermittent activities over time that aim to achieve this objective. .

  2007-02-01

 7. Om forholdet mellem metafysik og socialteori

  Nielsen, C.

  En religionsfilosofisk analyse af Habermas' sprogfilosofi i lyset af Heideggers og Løgstrups tænkning.

  2007-02-01

 8. Søren Kierkegaards værker på kinesisk

  Wedell-Wedellsborg, A.

  Medlemskab af redaktionskomiteen til udgivelse af Søren Kierkegaards værker på Kinesisk. Samarbejde mellem Søren Kierkegaard forskningscenter KU og Chinese Academy of Social Sciences.

  2007-02-012017-03-01