Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Antropologisk Smagssalon

  Pedersen, S. H.

  Eksperimenterende forsknings- og undervisningsprojekt i forbindelse med Aarhus Foodfestival..

  2013-09-052013-09-08

 2. Anvendelse af kompenserende IT-hjælpemidler i folkeskolen: udbredelse og konsekvenser

  Petersen, D. K.Arnbak, E.

  Langtidsundersøgelse af brug af kompenserende IT til elever med svære læsevanskeligheder.

  2013-03-042016-09-04

 3. Anvendt spilpsykologi

  Lieberoth, A.

  Gamification is dead. Meet applied game psychology. This research project empirically investigates the effects of games; What games do to people. What people do in games. How games, playful framing, and game technologies can be used to solve real problems..

  2014-10-152015-10-15

 4. Approaching Inclusion

  Hansen, J. H.Hedegaard-Sørensen, L.Morin, A.Molbæk, M.Schmidt, M. C. S.

  Det overordnede formål med projektet er at forskyde fokus i den pædagogiske forskning, i relation til udviklingen af inkluderende læringsmiljøer, fra et fokus på pædagogiske og didaktiske praksisformer og organiseringer, med henblik på en bedre håndtering af øget diversitet blandt eleverne. Til et fokus på betydningen af selve fællesskabets konstituering gennem inklusions- og eksklusionsprocesser, i relation til udviklingen af inkluderende læringsmiljøer.

  2016-01-012019-12-31

 5. Arbejde under forandring

  Nickelsen, N. C. M.

  Et forskningsprojekt som drejer sig om at samle arbejds- og organisationspsykologiske forskere i Danmark om en publikation og en konference på Københavns Universitet.

  2007-11-012007-11-01

 6. Arbejdsgruppe for liturgiske fornyelse

  Rhiger, T. M. S.

  Arhejdsgruppe ved Teologisk Pædagogisk Center, TPC..

  2013-05-27

 7. Arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv En udredning af samspillet mellem de tre forsknings- og praksisområder: HRM, Arbejdsmiljø og Velfærd

  Bramming, P.Jacobsen, s.Larsen, H. H.Holt, H.

  Det moderne arbejdsliv stiller krav om sammentænkning. Forskningsområder, der hidtil har opereret med problemstillingen om et produktivt, sundt og sikkert arbejdsliv fra forskellige perspektiver om arbejdsmarkedsmæssig effektivitet, økonomisk pro-duktivitet og samfundsmæssig velfærd, opererer med tilsvarende problemstillinger pga. de udfordringer, et moderne arbejdsliv rejser.

  2009-03-022010-05-19

 8. Arbejdsmiljø for plejere ved implementering af spiserobotter i handikappleje

  Nickelsen, N. C. M.

  Et ti måneders etnografisk projekt i samarbejde med Socialstuyrelsen og Lolland Kommune.

  2011-01-012011-11-01

 9. Arbejdstitel: "Gæsterne som aldrig tog hjem"

  Holmqvist, S.

  Jeg påbegyndte ph.d.-projektet i februar 2016. Projektet er en emotionsgeografisk undersøgelse af de først tyrkiske, pakistanske og jugoslaviske gæstearbejderes hverdagsliv i danske byrum mellem 1963-1983. Tilgangen kombinerer personlige beretninger fra tidligere gæstearbejdere med kilder fra Rigsarkivet og materiale fra stadsarkiver.

  2016-02-01

 10. Arctic Domestication in the Era of the Anthropocene

  Swanson, H. A.Lien, M.

  10-month project at the Centre for Advanced Study, Norwegian Academy of Science and Letters (position as postdoctoral researcher).

  2015-08-272016-06-30