Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelessfrafald for unge voksne

  Mariager-Anderson, K.Wahlgren, B.Aarkrog, V.Gottlieb, S.

  Frafald blandt unge voksne i erhvervsuddannelserne og VUC, hvor beslutningsprocessen i forhold til frafald undersøges i samarbejde med erhvervsskoler og VUC..

  2017-01-022019-12-20

 2. “At staae ved det vidunderliges grændse”: Kierkegaard og den postmetafysiske spiritualitet

  Dandanell, T. F.

  Genkomsten af religionen i det offentlige rum er så omfattende, at det ikke længere giver mening at tale om et sekulært samfund. Genkomsten giver sig til udtryk på mange forskellige måder; i debatten om immigration, stamcelle-forskning, homoseksuelle ægteskaber. Men religionen er ikke kun tilbage som et politisk fænomen, men også som en ny religiøs bevidsthed, en postmetafysisk spiritualitet.

  2013-03-01

 3. At udvikle fagidentitet(er) på uddannelsen til Kandidat i Uddannelsesvidenskab. En undersøgelse af, hvilke(n) fagidentitet(er) de studerende udvikler, og hvordan de gør det

  Kragelund, L.

  I september 2013 startede AU en ny kandidatuddannelse: Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab (cand. soc. i uddannelsesvidenskab). De studerende på kandidatuddannelsen vil enten have gennemgået en bacheloruddannelse på et universitet - heriblandt Bachelor i Uddannelsesvidenskab fra AU - eller de vil have gennemgået en professionsbacheloruddannelse som f.eks. folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske etc. Forskningsspørgsmålene er: Hvordan udvikler studerende på cand. soc.

  2014-01-012016-06-15

 4. "At vikle sig ind i by, viden og verden - et etnografisk baseret studie af sprog som lokal social praksis"

  Mogensen, N. D.

  I mit ph.d.-projekt undersøger jeg samspillet mellem sprog, sted/rum og bevægelse - i skolen, i byen og i Akademia. Her forsøger jeg at nærme mig nogle æstetiske, materielle, rumlige, sociale og eksistentielle aspekter af hverdagssprog med henblik på at udvikle en kombineret steds- og sprogforståelse, der tager sit afsæt i en teori om sprog som lokal social praksis (Pennycook 2010). Nøgleord: Sproglig etnografi, filosofisk antropologi, sprog, skrift, rum og steder, bevægelse.

  2015-03-012018-03-01

 5. Atmosphere - the sound and sight of CO2

  Ebsen, T.Breinbjerg, M.Riis, M. S.Lunding, R.

  Digital art installation for the Hopenhagen Live event at the city square in Copenhagen during COP15..

  2009-09-012009-12-17

 6. AU Educate

  Larsen, A. H.

  AU Educate er en åben webressource om undervisning og vejledning med det formål at dele og udvikle læringsorienterede undervisningspraksisser. Ressourcen betragter undervisning som intentionelle aktiviteter, der planlægges og gennemføres af underviseren – blandt andet i samarbejde med de studerende. .

  2016-08-01

 7. AU Ideas Centre for Research in Schools for Health and Sustainability

  Simovska, V.Madsen, K. D.Nordin, L. L.Læssøe, J.Ljungdalh, A. K.

  The idea with the AU ideas pilot center is to conduct outstanding research within health education, health promotion and education for sustainable development in schools. The focus is to develop innovative approaches to examining the competences that future generations need in order to participate competently in addressing the challenges related to health and sustainability, in the context of uncertain knowledge and high levels of complexity.

  2012-01-012017-06-30

 8. AU ideas project: A study og attention practices

  Carlsson, M. S.Ljungdalh, A. K.

  The idea is to study attention as a prerequisite for learning through the study of children with attention deficits. Trouble with studying attention is that it escapes attention when it occurs. Attention has then been directed towards something else. The methodological challenge in the study is therefore to observe attention. .

  2014-01-012015-06-30