Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. "At vikle sig ind i by, viden og verden - et etnografisk baseret studie af sprog som lokal social praksis"

  Mogensen, N. D.

  I mit ph.d.-projekt undersøger jeg samspillet mellem sprog, sted/rum og bevægelse - i skolen, i byen og i Akademia. Her forsøger jeg at nærme mig nogle æstetiske, materielle, rumlige, sociale og eksistentielle aspekter af hverdagssprog med henblik på at udvikle en kombineret steds- og sprogforståelse, der tager sit afsæt i en teori om sprog som lokal social praksis (Pennycook 2010). Nøgleord: Sproglig etnografi, filosofisk antropologi, sprog, skrift, rum og steder, bevægelse.

  2015-03-012018-03-01

 2. "Mediepiloterne". Følgeforskning

  Juelskjær, M.

  Forskningen skal følge elevernes læringsprocesser i projekt 'Mediepiloterne': Mediepiloterne er et pilotprojekt udviklet i samarbejde mellem UU-København, Niels Brock og Produktionsskolen k-u-b-a. Mediepiloterne der er et produktionsskoleværksted, med en mediefaglig vinkel på læring, får det dogme, at undervisningen, der for det meste bliver projektbaseret, skal foregå på iPad, og man vil arbejde ud fra en mediafaglig vinkel med journalistik, lyd og kortfilmproduktion.

  2011-06-012013-08-30

 3. "Rum og Læring på NAG". Følgeforskning.

  Juelskjær, M.Adriansen, H. K.

  ’Rum og Læring’ er et fagligt/pædagogisk projekt, der etableres og gennemføres på Nærum Gymnasium i skoleåret 2011/13. Det er Rum og lærings opgave at fremme ny og mere kreativ undervisningspraksis gennem at eksperimentere med at bruge andre rum/steder end klasseværelset i undervisnings- og læringsaktiviteter. Det er projektets formål at styrke elevernes læring samt at engagere hele lærer- og elevgruppen i projektet.

  2011-11-012012-12-28

 4. "Theocritus", Catalogus Translationum et Commentariorum

  Hass, T. A.

  Udarbejdelse af artiklen "Theocritus" til Catalogus Translationum et Commentariorum.

  2011-10-01

 5. "What is an organization that it may learn?"

  Elkjær, B.

  I projektet arbejder jeg på at definere organisatorisk læring, således at læring reflekterer 'organisationen', de organisatoriske processer. De overskrider både de individuelle og de kollektive ved fx at inddrage betydningen af arbejdets deling og koordination..

  2014-01-012016-12-31