Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Unravelling Civilisation. European Travel and Travel Writing

  Schulz-Forberg, H.Buzard, J. M.Mondada, L.Gomes, P. F.Rahimi, B.Wolff, L.Morazova, N.Boedeker, H. E.Zorin, A.Dalsgaard, S.Koshar, R.Youngs, T.Romanelli, R.Becker, P.Curto, D.Molho, A.Schulte, R.Stråth, B.Peero, R.Edman, A.

  Unravelling Civilisation adheres to the magical interpretation network attached to travel and travel writing. Nothing less is expected from travel writing than the decoding of an intricately different culture. And it also reflects what we expect from travel ourselves. The book is a result of a two-day conference at the European University Institute in Florence that took place already in May 2001. The articles string together variation of a theme over time and space.

  2001-05-012004-10-06

 2. netarkivet.dk

  Brügger, N.Finnemann, N. O.

  Jeg har i 2001-2002 deltaget i ‘netarkivet.dk’, et 1-årigt indsamlings,- arkiverings- og forskningsprojekt, der har bidraget til at udvikle en strategi for arkivering af danske internetmaterialer. Projektet var finansieret af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek og de medvirkende institutioner, dvs. Center for Internetforskning, Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Projektet har dannet baggrund for oprettelsen af et nationalt internetarkiv i 2005..

  2001-06-012002-06-01

 3. Pompeii Food and Drink

  Lowe, B. J.Mayeske, B. J.Curtis, R.

  2001-06-19

 4. Media and Democracy in the Network Society

  Finnemann, N. O.

  A national research project.

  2001-08-012006-06-30

 5. Socialministeriets evaluering af formålsbestemmelsen om dagtilbud til børn i lov om social service.

  Kjær, B.Smidt, S. L.Mikkelsen, P.Hagemann, H.Malmgreen, M.Olsen, C. B.

  Evalueringsprojekt med fokus på mål og kvalitet på dagtilbudsområdet på grundlag af kortlægninger og analyser af kommunale dokumenter og interviewundersøgelse i 9 casekommuner.

  2001-09-012013-02-01

 6. MODINET (Medier og demokrati i netværkssamfundet)

  Brügger, N.

  MODINET var et interdisciplinært forskningsprojekt, der havde til formål at undersøge globaliseringens og den nye digitale mediekulturs betydning for politik og demokrati, for de etablerede kultur- og medieinstitutioner og for hverdagslivet i fremtidens informations- og netværkssamfund. MODINET omfattede ca. 50 forskere og ph.d.ere fra samfundsvidenskab og humaniora ved både offentlige og private forskningsmiljøer. MODINET blev finansieret af Forskningsrådene med en bevilling på 23,6 mio.

  2002-01-012005-12-31

 7. Pædagogisk Psykologisk fagportal

  Bennedsen, J.Larsen, M. S.Bennedsen, J.

  Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek udvikler en pædagogisk psykologisk fagportal. Portalen skal give adgang til og beskrive kvalitetsvurderede internetressourcer, dækkende det pædagogiske og psykologiske univers, og samtidig tage højde for forskellige brugergruppers informationsbehov..

  2002-01-012006-03-01

 8. The History of Danish Television

  Bruun, H.Hjarvard, S.Frandsen, K.Agger, G.Stigel, J.Bondebjerg, I.Nielsen, A. P.Christensen, C. L.Søndergaard, H.

  Book-project supported by a FKK-grant.

  2002-01-012004-12-31