Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. 'Empowering Interactions' - The 9th Student Interaction Design Research Conference

  Fritsch, J.Dalsgaard, P.Hansen, N. B.Poulsen, S.Petersen, M. G.

  The SIDeR conference brings together students from all over the world to submit their work for evaluation by their peers, as well as each other in the form of papers, demos and posters. .

  2011-10-012013-04-30

 2. 'Hvad siger forældrene' - Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen

  Viala, E. S.

  ’Hvad siger forældrene?’ er et udviklingsprojekt, som har fokus på styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen. Projektet er forankret på Rugvængets Skole i Ballerup, som siden august 2010 har arbejdet på at styrke forældreinddragelsen af nydanske forældre gennem en række initiativer som fx afholdes af hjemmebesøg og forældreuddannelse i indskolingen. Projektet er finansieret af Integrationsministeriet og varetages af Navigent.

  2011-03-012011-11-01

 3. (Digital) mobning på ungdomsuddannelser

  Kofoed, J.Hansen, H. R.

  I dette projekt har vi fokus på hvordan (digital) mobning arter sig, når den uddannelsesmæssige ramme er ungdomsuddannelser (produktionsskoler, 10. klassescentre, erhvervsskoler, gymnasier (STX, HTX)). Her interesserer vi os for ude- og indepositioneringer i rus-, fest- og hue-ritualer, for billeddelingspraksisser (Instagram, Snapchat, Tinder, Facebook, intra) og deres indlejring i hvem, der er sammen med hvem, om hvad, og ikke mindst for hvordan mobning lever i og af ungdomsårene..

  2016-05-012018-07-01

 4. 1 Public Health at a Crossroads

  Tørring, M. L.Stage, C.Munk, A. K.Nielsen, S. H.Fink, P.Rosendal, M.Sanchez Toscano, L. H.Frostholm, L.Hadolt, B.

  International and interdisciplinary research project that merges epidemiological and anthropological understandings and methods to study the emergence of global human papillomavirus (HPV) vaccine controversies and local epidemics of HPV related side effects. Funded by an AUFF Starting Grant and the Danish Cancer Society..

  2017-01-012020-12-31

 5. 4-10 konsortiets følgeforskning vedr. faglig kvalitetsløft i matematik: Sociomatematiske normers relation til læringskulturen i matematik - Fagligt kvalitetsløft gennem et aktionsforsknings- og læringsprojekt

  Schmidt, M. C. S.Lindenskov, L.Beck Tonnesen , P.

  Følgeforskningen fokuserer på, hvordan en øget indsigt i og deraf arbejde med elevernes tanker, holdninger og følelser kan understøtte en øget motivation, større glæde og bedre læring i faget matematik. .

  2012-05-012013-12-01

 6. 4-10 professionsløft

  Staunæs, D.

  2011-06-012012-06-01

 7. 6 forskningskortlægninger og -synteser (Reform af Folkeskolen)

  Dyssegaard, C. B.

  I samarbejde med Rambøll udarbejdes 6 forskningskortlægninger og synteser. Alle kortlægningerne vedrører centrale områder i skolereformen. .

  2013-12-012014-05-30

 8. The Impact of Critical Thinking: Reassessing the Kantian Legacy

  Kreis, G.

  Kant intended to provide a comprehensive account of human reason meeting the demands of modern civilisation. But in order to achieve this, Kant famously insisted, human thinking has to be critical thinking. It is essential that we, as rational human beings, critically reflect upon the principles of everyday talk, science, morality, and aesthetic discourse. In doing so, philosophy becomes transcendental philosophy.

  2016-09-012019-12-31

 9. A Biocultural Approach to Embodiment, Ritual and Mysticism

  Geertz, A. W.

  Projekt i forbindelse med et Jens Chr. Skou Senior Fellowship på Aarhus Institute of Advanced Studies. Det drejer sig om følgende: This project deals with the growing empirical knowledge of the interaction between bodily actions and human thinking and the cultural embeddedness of human cognition.

  2017-02-012018-01-31

 10. A Calculus of Culture

  Nielbo, K. L.Bechmann, A.Roepstorff, A.Gao, J.Abello, J.Wevers, M.

  Due to the rapid accumulation of digital and digitized cultural data, we are witnessing the emergence of culture analytics in the humanities, a research field which combines Digital Humanities and humanities domain expertise (culture, history, and language) with computational and data-intensive methods.

  2017-01-012017-12-31