Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Modersmålsundervisning i Zambia: Spirende stemmer i en udsat arena

  Clemensen, N.

  I dette projekt undersøger jeg børns sproglige og sociale forudsætninger for skolegang og læring i et landsbysamfund i det sydlige Zambia. Under ni måneders feltarbejde har jeg indsamlet et stort korpus af interaktioner og hverdagssamtaler mellem børn, lærere og forældre både i og uden for klasserummet, som jeg har transskriberet og analyseret i tæt samarbejde med en lokal sociolingvist.

  2008-01-012011-09-01

 2. Text, Action, Space (TAS)

  Larsen, S. E.Sætre, L.Lombardo, P.

  2008-01-01

 3. Digital Urban Living

  Dalsgaard, P.

  Project manager for the work package New Urban Areas.

  2008-01-012012-06-30

 4. LUDVI - Læring og udvikling i daginstitutioner

  Nielsen, T. K.

  Kvalitativ delundersøgelse med observationer og interviews med ledere og pædagoger i udvalgte daginstitutioner i Køge Kommune, mhp at afdække den generelle indsats i forhold til sproglig udvikling.

  2008-01-012009-01-31

 5. Religion i Danmark - en e-årbog

  Nielsen, M. V.Kühle, L.Borup, J.Christensen, H. R.

  E-årbog om godkendte/anerkendte trossamfund i Danmark.

  2008-01-01

 6. Paamiut Asasara

  Berliner, P.

  A community mobilisation programme in Paamiut, Greenland.

  2008-01-012012-12-31

 7. Den negative visheds transformationer: Luthers Romerbrevsforelæsning i det 20. århundredes teologi

  ,

  Postdoc-projektet undersøger receptionen af Luthers Romerbrevsforelæsning (1515-16) i Lutherrenæssancen og den dialektiske teologi. I centrum står de negativ-dialektiske strukturer i forbindelse med bl.a. retfærdiggørelseslæren, samt spørgsmålet om deres betydning for reformatorisk teologi. Projektet er blevet finansieret af en treårig Carlsbergbevilling og skal udmønte sig i en monografi..

  2008-02-01