ICILS – the International Computer and Information Literacy Study

Hvad er ICILS?

ICILS er et studie fra IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som undersøger elevers computer- og informationskompetence i et internationalt, komparativt perspektiv.

Elever om ICILS-testen

Elever fra Nordstjerneskolen i Helsinge, Vallerødskolen i Hørsholm og Kirstindalskolen i Køge fortæller om ICILS-testen.

Se flere film med elever der udtaler sig om programming og det at blive testet i skolen. 

Se mere...

Elever om it i samfundet

Elever fortæller om vigtigheden af at udvikle informations- og computerkompetence.

Hvordan foregår ICILS?

150 skoler skal deltage med cirka 3.000 elever. Skolerne er tilfældigt udvalgt ud fra en række faktorer, herunder skolestørrelse og karaktergennemsnit, hvad der i fagterminologi kaldes stratificeret klyngeudvælgelse. ICILS anvender en kompetencetest som ikke tager udgangspunkt i et enkelt fagområde eller specifikke faglige færdigheder og viden. Derimod stræber den efter at vurdere om eleverne er i stand til at anvende den viden og de færdigheder de har erhvervet sig, i relevante sammenhænge.

      

Hvorfor deltage i ICILS?

De skoler der deltager, modtager en individuel rapport og får dermed mulighed for at se deres egne resultater og forholde disse til nationale og internationale resultater. Desuden modtager de bogen "Digital dannelse" som giver et bud på hvorledes elevers computer- og informationskompetence understøttes og udvikles. De skoler der deltager, bidrager til at skabe de bedste forudsætninger for at udvikle uafhængige og kritiske borgere og brugere af informations- og kommunikationsteknologi. 

Find materialer, og læs mere 

 

 

Contact

National research leader

Jeppe Bundsgaard

Professor with Special Responsibilities
M
H bldg. B, 310
P +4531192607
P +4531192607

Hvorfor er ICILS vigtig?

 

ICILS er svaret på et voksende forbrug af informations- og kommunikationsteknologi. ICILS bidrager som vigtig datakilde med viden til politikere og uddannelsessystemer som kan anvendes i udviklingen af uafhængige og kritiske borgere og brugere af informations- og kommunikationsteknologi.

Other staff members

Research assistants

Sofie Gry Bindslev

Lisbet Castberg Thuesen

Student assistants

Anna Rusmann

Mick Plesner  

Konference – ICILS 2013

Hvad kan danske skoleelever med it? Og hvordan kommer vi videre?

ICILS 2013-resultaterne blev præsenteret på en konference på DPU den 20. november 2014 med deltagelse af undervisningsminister Christine Antorini.

Efterfølgende gav en række it-didaktiske forskere deres bud på hvordan man kan kvalificere brugen af it i undervisningen.

Se alle indlæg fra konferencen om ICILS 2013:

About ICILS

Denmark is taking part in the International Computer and Information Literacy Study (ICILS). The ICILS was initiated by the IEA (the International Association for the Evaluation of Educational Achievement), and the Danish studies will be carried out by the Danish School of Education, Aarhus University.

The ICILS examines the competences of pupils with regard to using computers to study, create and communicate with a view to making a qualified contribution at home, at school, in the workplace and in society. Computer and information competences comprise both practical-technical skills and the cognitive ability to achieve communicative goals.

The most recent ICILS study was ICILS 2013, the results of which were published in November 2014.

The next ICILS study will be ICILS 2018, the results of which will be published in 2019.