Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om ICILS

ICILS kaster lys over effekten af informations- og kommunikationsrelateret undervisning

Undersøgelsesrammen består af to dele:

1. Beskrivelse af informations- og computerkompetence.

2. De kontekstuelle faktorer som forventes at influere på computer- og informationskompetence, og som kan forklare variation mellem lande, skoler, lærere og elever.

Computer- og informationskompetence forstås som et individs evne til at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere med henblik på at deltage effektivt derhjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet (Fraillon, Ainley, Schulz, Friedman & Gebhardt, 2014 citeret fra "Digitale kompetencer", 2014).

Derudover indsamler ICILS omfangsrig data til en kortlægning af de kontekstuelle faktorer som forventes at influere computer- og informationskompetence, og som kan forklare variation mellem lande, skoler, lærere og elever. Definitionen af computer- og informationskompetence beskrives i to niveauer som det også kendes fra Forenklede Fælles Mål, 2014. På det første niveau defineres to kompetenceområder, nemlig at indsamle og håndtere information og at producere og udveksle information. Disse to områder, et receptivt og et produktivt, inddeles herefter i et antal aspekter der kan forstås som færdigheds- og vidensområder. Aspekter er de færdigheder og den viden som hvert kompetenceområde mere detaljeret kan beskrives i.

ICILS hviler på følgende fire forskningsspørgsmål:

1. Hvilke variationer findes der mellem lande og inden for lande i elevers computer- og informationskompetence?

2. Hvad er relationerne mellem elevernes computer- og informationskompetencer og skolernes rammer samt aktørernes prioriteringer, opfattelser og praksis?

3. Hvilke karakteristika i forhold til elevers adgang til fortrolighed med og selvrapporterede kompetencer inden for anvendelsen af computere relaterer sig til elevernes computer- og informationskompetence?

4. Hvilke aspekter af elevernes personlige og sociale baggrund (såsom køn, socioøkonomisk baggrund og sprogbaggrund) relaterer sig til computer- og informationskompetence?