Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Metode til dataindsamling

150 skoler skal deltage med cirka 3.000 elever. Skolerne er tilfældigt udvalgt ud fra en række faktorer (herunder skolestørrelse, skoletype, skoleplacering - hvad der i fagterminologi kaldes stratificeret klyngeudvælgelse). Der udtrækkes tilfældigt 20 elever på 8. klassetrin på hver skole som ud over den faglige elevtest skal besvare et spørgeskema. Også skoleledere, lærere og it-koordinatorer skal medvirke i en spørgeskemaundersøgelse.

Elevtest

Testen afvikles individuelt på skolerne. Den ledes af en testadministrator fra DPU og finder sted i skoletiden enten i et klasseværelse eller eventuelt i et computerlokale. Elevtesten består af opgaver og spørgsmål som præsenteres i fire moduler á 30 minutter. Et modul er et sæt af spørgsmål og opgaver indlejret i en autentisk narrativ ramme. Hvert modul har en række små, adskilte opgaver, efterfulgt af en større opgave. Hver elev arbejder med to moduler fordelt tilfældigt fra et sæt på fire. Derudover skal de løse to moduler der undersøger datalogisk tænkning og svare på et spørgeskema. Testen tager cirka 3 1/2 time inklusive pauser undervejs.

Elevspørgeskema

Elevspørgeskemaet besvares af den enkelte elev umiddelbart efter testen og har en varighed a 30 minutter. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om elevens baggrund, erfaring med og anvendelse af computere og it til at løse forskellige opgaver i og uden for skolen samt deres holdning til brugen af computere og it. Testen kræver ingen forberedelse af eleverne.

Derudover består undersøgelsen af:

Et spørgeskema til lærere

Spørgeskemaet til lærere på 8. klassetrin ligger online og spørger til anvendelse af computere i skolen ifm. planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Desuden spørges til lærernes brug af computer uden for skolen og beskrivelser af egne kompetencer til at bruge computere. Disse informationer er vigtige for den efterfølgende beskrivelse af den kontekst som CIK udvikles indenfor, og for analysen af sammenhænge mellem elevbesvarelser og denne kontekst. Besvarelsen varer ca. 30 minutter.

Et spørgeskema til skoleledelsen 

Spørgeskemaet til skoleledelsen, der også ligger online, spørger til skolens karakteristika, computerressourcer, politik og praksis vedr. anvendelse af informationsteknologier på skolen. Disse informationer er vigtige for beskrivelsen af de rammer (tilgangen til CIK og adgangen til it) som påvirker undervisningen på de enkelte skoler. Ligeledes er det vigtig information ift. analyser af sammenhænge mellem kontekst og elevbesvarelser. Besvarelsen varer ca. 20 minutter.

Et spørgeskema til it-koordinatoren 

Det online spørgeskema til skolens it-koordinator handler om skolens computerfaciliteter og it-praksis. Disse informationer er vigtige for beskrivelsen af de rammer (adgangen til it og it-støtte til lærere) som påvirker undervisningen på de enkelte skoler. Ligeledes er det vigtig information ift. analyser af sammenhænge mellem kontekst og elevbesvarelser. Besvarelsen varer ca. 15 minutter.