Praktiske oplysninger

Om møderne

Da formålet med MUDS-møderne er gensidig inspiration og orientering, modtager vi foredrag inden for alle discipliner af dansk sprogforskning. Også beskrivelser af igangværende projekter er meget velkomne, ligesom det vil være muligt at afholde workshops og opstille posters (ved de sidste aktiviteter kontaktes arrangørerne). Der afsættes 20 minutter pr. deltager, fx til et foredrag, plus 10 minutter til diskussion.

Der bliver oprettet to parallelforløb. Mellem konferenceindlæggene er der mulighed for at skifte sektion.

Ved for mange tilmeldinger kan det blive nødvendigt at fravælge personer, der har holdt foredrag på de to seneste MUDS-møder (kriteriet blev vedtaget på MUDS 7).

Der vil blive serveret frokost torsdag og fredag samt festmiddag torsdag aften. Herudover serveres kaffe og kage torsdag for- og eftermiddag samt fredag formiddag.

Gebyret for konferencen er 850,- DKK, for studerende er prisen 450,- DKK

Alle henvendelser om mødet bedes stilet til mudsnordisk@gmail.com.

Find møderne

Konferencen afholdes i:

Sted for konferencens afholdelse foreligger endnu ikke

Overnatning og transport

Udenbys deltagere må selv sørge for overnatning. En liste med priser på hoteller i Århus og omegn findes på: Visitaarhus

Buslinjerne 3, 11, 14, 17, 53 og 58 stopper lige uden for Nobelparken på hjørnet af Nordre Ringgade og Nørrebrogade. Alle de nævnte buslinjer har også stoppested på Banegårdspladsen.

Alle er velkomne til at overvære foredragene ved MUDS-konferencen, studerende som interesserede i almindelighed.