Reducing Inequality in Access to Higher Education

Reducing Inequality in Access to Higher Education:

An Intervention Study

Kort om projektet


Formålet med projektet er at udvikle et interventionsstudie, der kan reducere social ulighed i adgangen til videregående uddannelser i Danmark.  En nylig undersøgelse viste, at selv blandt gymnasieelever med et gennemsnit over normalen (over 9 på den danske karakterskala), der har erhvervet sig adgang til højere uddannelse, spiller social baggrund en væsentlig rolle: kun 52% af højtydende skolelever med ufaglærte forældre gik ind i et universitetsprogram i perioden 2008-2010 sammenlignet med 85% af dem, hvis forældre havde en universitetsgrad.

Tidsplan


Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK).

Det forløber fra 2019-2022.

Projektet omfatter desuden et ph.d.-projekt og et postdoc-projekt

Projektleder

David Reimer

Professor MSO
M
H 1483, 425
P +4587163935
P +4593508161

Øvrige medarbejdere

Astrid Olsen

Ph.d.-stipendiat

Rie Thomsen

Professor MSO
M
H B, 340
P +4587163661
P +4529426686

Anders Ebbestrup Malling

Virksomhedspraktikant

Mail: andersmalling@edu.au.dk