Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om projektet

Om projektet

Formålet med forskningsprojektet 'Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne' er at bidrage til at skabe et mere frugtbart forhold mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne.

Forskning har vist, at problemer med forholdet mellem teori og praksis er en af årsagerne til frafald, idet mange studerende oplever stor afstand mellem teori og praksis.

Projektet sigter mod at bidrage til regeringens målsætning om, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre videregående uddannelse. Professionsbacheloruddannelserne rummer 1/3 af alle studerende i videregående uddannelse og er derfor centrale for realisering af denne målsætning. 

Projektet vil gennem kvantitative og kvalitative analyser identificere de mest lovende strategier for udvikling af et mere frugtbart forhold mellem teori og praksis. Gennem interventionsundersøgelser vil projektet udvikle og undersøge effekten af nye strategier i samarbejde med professionshøjskolerne.

Projektet vil give et forskningsmæssigt bidrag til kvalificering og videreudvikling professionshøjskolernes initiativer til forbedring af teori/praksis-forholdet. I mange lande er der udviklet forskningsmæssig viden om, hvad der virker i retning af et mere frugtbart forhold mellem teori og praksis.

Dette projekt vil gennemføre et systematisk review af denne forskning og gøre den anvendelig for danske professionsuddannelser.

'Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne' er et fireårigt forskningsprojekt (2009-2012), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.