Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnskabeligt formål

Forskning

Forskning i hvordan ‘intelligente’ bufferzoner langs vandløb skal designes og vedligeholdes i tid og rum for at deres økosystemtjenester udnyttes optimalt er mangelfuld. Der mangler en stærk tværdisciplinær forskning i bufferzoner potentiale for:

  • Grøn produktion af biomasse til foder, energi og genbrug af fosfor.
  • Øget biodiversitet ved forskellige plejeforanstaltninger med inddragelse af det tidslige aspekt.
  • Fytoremediering af især fosfor ved en målretning af plantesamfund og høst.
  • Optag, omsætning og tilbageholdelse af kulstof og kvælstofforbindelser.
  • Tilbageholdelse og optag af fosforforbindelser.
  • Buffer for drænvand til reduktion af oversvømmelser ved ændret klima.
  • Beskygning og stabilisering af vandløb som tilpasning til et ændret klima.
  • Samfundsmæssig værdi af rekreativ adgang.
  • Omkostnings-effektivitet af forskelligt udlagte bufferzoner.

Forskningsgruppen bag BufferTech projektet vil gennemføre State-of-the-Art forskning med en stærk tvær-disciplinær forskningstilgang. Vi vil inddrage nye teknologier til maksimering af bufferzoner økosystemtjenester og vil udvikle et beslutningsstøttesystem til beskrivelse af de multi-funktionelle effekter af bufferzoner, samt deres omkostningseffektivitet. BufferTech vil teste og opskalere beslutningsstøttesystemet i to bufferzoner observatorier under inddragelse af de lokale interesser. BufferTech har indlejret 2 PhDer og 6 Post Docs i projektet og har et samarbejde med 6 virksomheder og 2 stærke internationale partnere.

Læs mere om randzoner i artiklen Riparian Buffer Strips as a Multifunctional Management Tool in Agricultural Landscapes.