Aarhus Universitets segl

Digitalt børneliv under corona

Digitalt børneliv under corona-krisen

Om projektet


Da skoler og dagtilbud lukkede i midten af marts 2020 måtte de fleste børn og unge, sammen med deres hjemmearbejdende forældre, blive hjemme og indrette deres hverdagsliv på de nye betingelser. Det betyder blandt andet, at vedligeholdelse af sociale relationer i omfattende grad har været afhængig af adgang til og brug af digitale medier. 

Dette projekt undersøger, hvilke muligheder og problemstillinger det har givet anledning til, og hvordan børn selv har oplevet disse. Det vil dermed supplere eksisterende viden om børns liv med medier og bidrage med nye perspektiver vedrørende:

a) de digitale mediers betydning for børns sociale relationer og

b) metodiske udfordringer og potentialer vedr. brugen af digitale værktøjer i kvalitative brugerundersøgelser. 

Projektet er en del af et tværeuropæisk projekt med i alt 15 deltagerlande.