DPU

Aarhus Universitets segl

Diverging Paths:

Educational Choices and Social Divisions

Om projektet


Trods mange politiske tiltag er social og etnisk opdeling en tiltagende tendens i det danske uddannelsessystem. Et element heri synes at være de forståelser af status, der tilskrives forskellige elevgrupper, skoler og erhvervsrettede og akademiske uddannelser. Projektet undersøger disse sociale forestillinger og deres konsekvenser ved at gå tæt på de små hverdagslige og større afgørende valg, som forældre, børn og unge med forskellig social og etnisk baggrund træffer i forhold til uddannelse.

Projektet består af fire del-projekter: Det første undersøger samspillet mellem børn i børnehaver og deres forældres overvejelser om skolevalg. Det andet udforsker hverdagen i to 9. klasser på en privat- og en folkeskole og interviewer elever og forældre om skoleerfaringer og valg af erhvervs- eller gymnasial ungdomsuddannelse. Det tredje undersøger, hvordan unge på en erhvervsskole og i et alment gymnasium efter den nye gymnasiereform identificerer sig med eller distancerer sig fra andre unge på tværs af og på samme institution. Det sidste projekt undersøger unges oplevelser på tre videregående studier, elektriker, pædagog og medicin, og udforsker, hvordan deres samlede skole- og uddannelseserfaringer påvirker deres studievalg. Samlet kan projektet belyse, om der på tværs af uddannelserne er en systematik i, hvilke betydninger, grupperinger og skel mennesker etablerer, som kan give os bedre indsigt i årsagerne til de sociale uligheder, der reproduceres i det danske uddannelsessystem.

Funding og tidsplan


Projektet er finansieret af Danmarks frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation og løber fra 1. januar 2023 til 31.12 2025