DPU

Aarhus Universitets segl

Educational experiences of racialized differenciation
in Danish high schools

Om projektet

Projektet tager afsæt i den stigende grad af etnisk diversitet på gymnasier i Danmark, og de problemer det associeres med, som opdelinger i ”brune og hvide gymnasier”, ”ghetto gymnasier” og frafald. Hvilken betydning har den stigende diversitet for elevers og underviseres deltagelse i den pædagogiske praksis? På hvilke måder håndteres, at éns gymnasium defineres som et ghetto-gymnasium? Studier viser, at elever og gymnasier udvikler sig i en segregeret retning, så der både fremkommer etnisk opdelte studiemiljøer samt gymnasier. Projektet arbejder ud fra en formodning om, at der foregår forskellige differentieringsprocesser i forhold til elever, undervisere og gymnasier, og at den kropsliggjorte differentiering, her forstået som racialisering, må tænkes ind som en del af problematikken. Et blik på eksisterende forskning på feltet i Danmark viser, at dette aspekt ofte er underbelyst, selvom at narrativer fra unge peger på, at det har stor betydning for deres uddannelsesveje og -erfaringer. Projektet søger derfor, på basis af feltarbejde på gymnasier, at besvare spørgsmålet om, hvordan racialiserede differentieringer informerer og former pædagogiske interaktioner imellem elever og undervisere i gymnasier?

Tidsplan

Projektet løber fra 1. Januar 2022 til 31. December 2024

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Racialization and Racism in Denmark

I november udkom særnummer om ’Racialization and Racism in Denmark’ i tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning. Særnummeret er redigeret af Iram Khawaja i samarbejde med Bontu Lucie Guschke og Lene Myong og præsenterer den nyeste forskning om racisme og racialisering i en nordisk kontekst via artikler, essays, diskussioner samt boganmeldelser.

I særnummeret finder du Tringa Berishas artikel, ’Racialized spatial attachments- Researcher positionality and access in a Danish suburban high school’ som tager udgangspunkt i hendes etnografiske forskning på gymnasier. Hun præsenterer her vigtigheden af at tænke sted, krop og tilhør som sammenkoblede hvis vi gerne vil forstå, hvad gymnasiet bliver for en kontekst for unge minoriserede gymnasieelever.