DPU

Aarhus Universitets segl

Educational experiences of racialized differenciation
in Danish high schools

Om projektet

Projektet tager afsæt i den stigende grad af etnisk diversitet på gymnasier i Danmark, og de problemer det associeres med, som opdelinger i ”brune og hvide gymnasier”, ”ghetto gymnasier” og frafald. Hvilken betydning har den stigende diversitet for elevers og underviseres deltagelse i den pædagogiske praksis? På hvilke måder håndteres, at éns gymnasium defineres som et ghetto-gymnasium? Studier viser, at elever og gymnasier udvikler sig i en segregeret retning, så der både fremkommer etnisk opdelte studiemiljøer samt gymnasier. Projektet arbejder ud fra en formodning om, at der foregår forskellige differentieringsprocesser i forhold til elever, undervisere og gymnasier, og at den kropsliggjorte differentiering, her forstået som racialisering, må tænkes ind som en del af problematikken. Et blik på eksisterende forskning på feltet i Danmark viser, at dette aspekt ofte er underbelyst, selvom at narrativer fra unge peger på, at det har stor betydning for deres uddannelsesveje og -erfaringer. Projektet søger derfor, på basis af feltarbejde på gymnasier, at besvare spørgsmålet om, hvordan racialiserede differentieringer informerer og former pædagogiske interaktioner imellem elever og undervisere i gymnasier?