DPU

Aarhus Universitets segl

FREMDitSPROG

FREMDitSPROG
Digitale teknologier i gymnasiernes fremmedsprogsundervisning

Om projektet


Digitale teknologier er i stigende grad integreret i vores sprogbrug samt i fremmedsprogenes pædagogiske praksis, men digitale kompetencer er ikke traditionelt en del af sprogfagenes DNA. Formålet med FREMDitSPROG er at undersøge og bidrage til sproglæreres hensigtsmæssige anvendelse af it med henblik på at styrke gymnasieelevernes sprogkompetencer og integrere digitale teknologier og praksisser som naturlig del af at arbejde i og med sprogfagene. Projektet gennemføres som et aktionslæringsprojekt, hvor sproglærere fra otte gymnasier udvikler og gennemfører eksperimenterende undervisningsforløb med inddragelse af forskellige digitale teknologier i sprogfagene.

Publikation: Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen


Denne publikation fremlægger resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse af sproglæreres brug af digitale teknologier i gymnasieundervisningen. Spørgeskemaundersøgelsen er et led i projektet FREMDitSPROG, der har til formål at kvalificere gymnasielæreres udvikling af sprogfagene med inddragelse af digitale teknologier.

Finansiering og projektperiode


Projektet har fået midler fra Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF).

Projektperioden er 1. august 2020 til 31. december 2021.    

Samarbejdspartnere


Projektet involverer følgende otte skoler:

  • Odder Gymnasium
  • Randers Statsskole
  • Risskov Gymnasium
  • Skive College
  • College360 Silkeborg
  • Aarhus Statsgymnasium
  • Viby Gymnasium
  • Hjørring Gymnasium

Derudover indgår VIA UC og UC Lillebælt som samarbejdspartnere i projektet.