Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enlige, gamle mænd

Kort om projektet

I disse år er der generelt en stigende bevågenhed omkring ulighed i sundhed og marginaliserede samfundsgrupper. Det er regeringens mål, at der skal gøres en særlig indsats overfor disse med henblik på at reducere den store sygelighed, der følger med marginalisering. Selvom levealderen stiger, er der til stadighed et efterslæb af marginaliserede samfundsgrupper, og det er stigende. Ifølge Diderichsen er hovedårsagen stigende indkomstforskelle i samfundet. ’Forum for mænds sundhed’ (2010) påpeger derudover, at det især er mænd, der rammes af denne ulighed.

Formålet er således at belyse sammenhænge mellem livsomstændigheder og forestillinger om det gode liv på den ene side og sundhedsadfærd og trivsel på den anden hos enlige, ældre mænd, herunder hvordan mændenes rekonstruktioner af deres maskulinitet indgår i disse sammenhænge, og hvordan dette positionerer den ældre mand i forhold til sundhedssystemet. Derigennem vil vi få et mere nuanceret udgangspunkt for at forholde os til de tilbud, som det kommunale system yder til denne gruppe.

Projektet er støttet af

Fonden Ensomme Gamles Værn VELUX FONDEN
Fonden Ensomme Gamles Værn VELUX FONDEN

Projektlog

25.02.2016 | Forskning

Fokusgruppeinterviews igangsat

Projektet er nået til fokusgruppeinterviews med forebyggende medarbejdere i kommunerne.

16.01.2016 | Konference

Abstract til 23NKG

Projekt Enlige, gamle mænd satser på deltagelse i 23rd Nordic Congress of Gerontology i Tampere i juni.

15.12.2015 | Møde

Møde med Aarhus Kommune

Projektdeltagere har afholdt møde med repræsentanter fra Aarhus Kommune med henblik på at finde deltagere til projektet.

01.12.2015 | Konference

Deltagelse i Nordisk Konference om Social Ulighed i Sundhed

Projektleder Karen Pallesgaard Munk og projektdeltager Kristian Frausing Hansen har været på konference om ulighed i sundhed.

Viser resultater 33 til 36 ud af 41

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste