Aarhus Universitets segl

Abstracts accepteret

Projektets forskere har fået accepteret tre abstracts til 25NKG

Projekt Enlige, gamle mænd vil være repræsenteret ved to posters og en oral presentation til den 25. nordiske gerontologiske kongres i Reykjavik i juni. Et overblik over enlige, gamle mænds sundhed og brug af sundhedsvæsenet samt en undersøgelse af de forebyggende medarbejderes erfaringer med enlige, gamle mænd vil være at finde som posteres, mens projektleder Karen Pallesgaard Munk i sit mundtlige oplæg vil sætte mændene ind i en samfundshistorisk kontekst for at forstå ulighed i sundhed på nye måder.