Aarhus Universitets segl

Afrapportering

Projektet nærmer sig bevillingernes udløb, og der er derfor lavet afrapportering til de støttende fonde

Projektleder Karen Pallesgaard Munk har været ved at afrapportere projektet til de fonde, der har bidraget til dets gennemførsel. Det er undervejs blevet til præsentationer på flere nationale og internationale konferencer, formidling i dagblade og radioprogrammer, oplæg hos målgrupper, undervisning i VIA University College, bidrag til en antologi om det gode hverdagsliv med et kapitel om ensomhed, en netop indsendt artikel om enlige, ældre mænds helbred og etablering af netværk nationalt og internationalt. Projektet kører videre i et år endnu, hvor vi forventer en række artikler og en ph.d.-afhandling indsendt.