Aarhus Universitets segl

Artikel i Gerontologi

En fagfællebedømt artikel er udgivet i det danske tidsskrift Gerontologi.

Fra projektet har vi en artikel om forebyggelseskonsulenternes oplevelse af de enlige, ældre mænd i tidsskriftet Gerontologi. Den hedder Succesfuld aldring - også for enlige mænd? Abstractet lyder:

Fra forebyggelseskonsulenternes perspektiv kan man få indblik i enligtboende ældre mænds sårbarheder og udfordringer – og i forebyggelsesordningens muligheder. 

Enlige, gamle mænd er en voksende demografisk gruppe, som vækker samfundsmæssig bekymring på grund af deres fremtrædende placering i bunden af en række sundhedsstatistikker. Herudover ved man dog endnu ikke meget om deres tilværelse. Gennem analyser af fokusgruppeinterviews med de forebyggelsesmedarbejdere, der kommer i mange af mændenes hjem, fremhæver vi i denne artikel tre temaer, der øger indsigten i enlige, gamle mænd ved at 1) præsentere nuancer til sårbarhedsfortællingen, 2) fremstille overgange til nye roller som en særlig udfordring, og 3) undersøge forebyggelsesordningen som kompenserende foranstaltning i mændenes omgivelser. Analysen er forankret i begreber fra økologisk udviklingspsykologi. 

Tidsskriftet kan findes her. Der kræves login til de nyeste artikler.