Aarhus Universitets segl

Artikel indsendt til Gerontologi

En artikel baseret på fokusgruppeinterviewene med de kommunale forebyggelseskonsulenter er sendt til tidsskriftet Gerontologi

Projektgruppen har udarbejdet artiklen Alene i en sammenhæng: Rolleovergange og kompenserende mikrosystemer for enlige, gamle mænd. Den er blevet indsendt til tidsskriftet Gerontologi, hvor vi nu afventer resultatet af peer review-processen. Artiklen præsenterer en analyse af fokusgruppeinterviewene med i alt fem grupper af forebyggende medarbejdere i fem kommuner i Region Midtjylland. Artiklen peger på rolleovergange som en udfordring for enlige, ældre mænd og begrebssætter med afsæt i økologisk udviklingspsykologi forebyggelsesarbejdet som "kompenserende mikrosystemer," der træder til, når mændenes egne mikrosystemer svinder ind.