Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Møde med Aarhus Kommune

Projektdeltagere har afholdt møde med repræsentanter fra Aarhus Kommune med henblik på at finde deltagere til projektet.

15.12.2015 | Kristian Frausing Hansen

Projektdeltagere fra Projekt Enlige, gamle mænd har d. 15. december mødtes med repræsentanter fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune med henblik på at hverve såvel informanter til fokusgruppeinterview som at få spredt information om projektet ud til potentielle deltagere i interviewundersøgelsen med enlige, ældre mænd.

Møde