Studieophold og -praktik i udlandet

Spanskstuderende

Anna-Kathrines oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Spanien og Latinamerika


Anna-Kathrine har læst spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Hun har været på studieophold i Spanien på sin bachelor, og på kandidatdelen af sin uddannelse var hun i studiepraktik i Ecuador i Latinamerika. I denne video fortæller hun om de oplevelser og erfaringer, hun har fået gennem disse ophold i udlandet, og hvordan hun bruger disse oplevelser og erfaringer i dag i sit arbejde.

Paulos oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Spanien


Paulo er i forårssemestret 2020 ved at skrive speciale på sit studie Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Han har af to omgange i løbet af sin uddannelse været på udlandsophold i Spanien. Først var han på sin bachelor på et studieophold på universitet i Granada. På kandidatdelen af sin uddannelse var han i studiepraktik som journalist på et dansk magasin på Solkysten. I denne video fortæller han om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, han har fået gennem disse ophold i udlandet, og hvad de betyder for ham i dag.