Studieophold og -praktik i udlandet

På denne side findes videoer med forskellige personer, der fortæller om deres oplevelser og erfaringer med studieophold og -praktik i forskellige lande rundt om i verden i forbindelse med deres uddannelse.


Anna-Kathrines oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Spanien og Latinamerika


Anna-Kathrine har læst spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Hun har været på studieophold i Spanien på sin bacheloruddannelse, og på kandidatdelen af sin uddannelse var hun i studiepraktik i Ecuador i Latinamerika. I denne video fortæller hun om de oplevelser og erfaringer, hun har fået gennem disse ophold i udlandet, og hvordan hun bruger disse oplevelser og erfaringer i dag i sit arbejde.

Paulos oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Spanien


Paulo er i forårssemestret 2020 ved at skrive speciale på sit studie spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Han har af to omgange i løbet af sin uddannelse været på udlandsophold i Spanien. Først var han på sin bacheloruddannelse på et studieophold på universitet i Granada. På kandidatdelen af sin uddannelse var han i studiepraktik som journalist på et dansk magasin på Solkysten. I denne video fortæller han om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, han har fået gennem disse ophold i udlandet, og hvad de betyder for ham i dag.

Nicoles oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Tyskland og Østrig


Nicole har læst en bachelor i tysk sprog, litteratur og kultur og er i gang med sit speciale på kandidatuddannelsen i interkulturelle studier i tysk på Aarhus Universitet. På sin bacheloruddannelse var hun på et udvekslingsophold på Universität Leipzig i Tyskland, og på kandidatdelen af sin uddannelse var hun i udlandspraktik i Østrig på Danmarks ambassade i Wien. I denne video fortæller hun om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, hun har fået gennem disse ophold i udlandet, og hvordan hun har draget fordel af og kunnet forbedre sine sprogkompetencer under de to udlandsophold.

Sidses oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Frankrig og Togo


Sidse har siden gymnasiet været på flere ophold i Frankrig og andre fransktalende lande. Hun har læst fransk sprog, litteratur og kultur på sin bacheloruddannelse og interkulturelle studier i fransk på sin kandidatuddannelse. Efter at have haft fransk i gymnasiet tog Sidse til Frankrig som au pair, hvor hendes interesse for det franske for alvor begyndte. På bachelordelen af sin uddannelse tog hun et udvekslingsophold i Tours i midten af Frankrig. På kandidatdelen tog hun på studiepraktik i det fransktalende Togo i Vestafrika. Hendes rejselyst afsluttedes dog ikke sammen med hendes uddannelse, da hun efterfølgende kom i virksomhedspraktik i Mission Afrika, hvorigennem hun rejste til Cameroun for at arbejde. I denne video fortæller hun om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, hun har fået gennem disse rejser og ophold i udlandet, og hvad de betyder for hende i dag.

Nannas oplevelser og erfaringer med studieture og -ophold i Frankrig


Nanna læser fransk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Hun er i sommeren 2020 blevet færdig med sin bachelor i fransk med tilvalg i engelsk. Hun startede med fransk i gymnasiet og var i den forbindelse på studietur til Loiredalen og Paris i Frankrig. Denne tur gjorde så stort indtryk på hende, at hun i forbindelse med sine studier i fransk på universitetet tog på studieophold til Tours, der ligger i Loiredalen. Når hun bliver færdig på studiet, drømmer hun om at undervise i gymnasiet eller at arbejde med oversættelse. I denne video fortæller hun om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, hun har fået gennem disse ophold i udlandet, hvordan hendes franskfaglighed er blevet forstærket gennem opholdene, og hvad de betyder for hende i dag.

Anastassias oplevelser og erfaringer fra franskstudiet og med studieophold i Frankrig


Anastassia er cand.mag. i fransk og musik og har studeret på både Københavns og Aarhus Universitet. Hun blev færdig som studerende i sommeren 2019 og har siden brugt sine franskkompetencer i både erhvervslivet og i undervisningsøjemed. Hun har i forbindelse med sine studier studeret på Sorbonne Universitetet i Paris i Frankrig. I denne video fortæller hun om de oplevelser og erfaringer, hun har fået gennem sin studietid og sit ophold i Frankrig, og hvordan de har hjulpet hende derhen, hvor hun er i dag.