Viden om karrierelæring

Oplæg: Karrierekompetence og karrierelæring – hvorfor og hvordan?


Præsentation om karrierekompetencer og karrierelæring ved Laura Cordes Felby, ph.d.-studerende på Aarhus Universitet under Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM).


Laura Cordes Felbys ph.d.-projekt: Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets læreplaner

Projektets formål:
Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvordan karrierelæring kommer til udtryk på tværs at det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau.
Hvordan navigerer de forskellige aktører i gymnasieskolen i og fortolker det paradoks, det er, at skulle 'lære karriere' i et foranderligt samfund, hvor tilpasningsevne og livslang læring er nøglekompetencer? Hvordan ’gøres’ karrierelæring med ovenstående in mente ude i gymnasieskolen, dvs. hvordan får karrierelæring didaktisk udtryk i forskellige fag?

Projektets bidrag:
Projektets resultater vil danne basis for en udvidet forståelse af, hvordan karrierelæring får sit didaktiske udtryk i gymnasiet, hvilke potentialer og udfordringer, der ligger i at have karrierelæring som læringsmål i et foranderligt samfund, og hvordan dette abstrakte (ud)dannelsesideal kan transformeres til reel undervisning. Et øget fokus på netop dette, vil kunne styrke både lærernes og elevernes oplevelser og refleksioner over undervisning i karrierelæring.

 

Laura Cordes Felby

Ph.d.-studerende Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier