Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Velkommen til faglig guide for økologisk planteavl

Websitet er under konstruktion - og forventes færdigt i foråret 2021

Vi skal udvikle os - tænke "økologisk" - og planteavlsbedrifter skal have:

  • bedre jordfrugtbarhed og god forsyning af næringsstoffer
  • mindre ukrudt
  • større og stabile udbytter

Økologisk planteavl har behov for et øget fokus på sædskifter og langsigtet bæredygtighed af økologisk markdrift - det gælder også forholdet mellem udbytter og klimaaftryk.  

En bæredygtig økologisk planteproduktion må nødvendigvis bygge på viden om helheden; dvs. summen af hvordan de enkelte praktiske tiltag i marken virker, deres samspil med andre tiltag - og deres konsekvenser for det omgivende miljø. 

Denne hjemmeside er en digitalisering af ”Faglig guide til økologiske planteavlere”, som er en praksisorienteret guide, som på illustrativ og overskuelig vis giver et overblik over de mange sammenhænge og vekselvirkninger, som optræder i den økologiske markdrift. Guiden bidrager både i forhold til dygtiggørelse på bedriften og i forhold til at skabe stærke faglige diskussioner mellem landmand og konsulent.

Indholdet bygger på resultater og erfaringer fra de forskere, der gennem de seneste 20-25 år, har arbejdet med problemstillinger knyttet til økologisk planteproduktion. Bidragene er skærpet og målrettet i samarbejde med erfarne økologiske konsulenter og landmænd.

> Bestil guiden i efteråret 2021


Hvem har bidraget til guidens indhold og gennemførelse?

Den faglige guide er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Holkegårdfonden og ICROFS med det formål at styrke udviklingsmuligheder og konkurrenceevnen for økologisk landbrug.

> Se også: Bag om guiden


Videoer