Aarhus Universitets segl

Togt 2023 - Presse Ebeltoft

Oversigtsprogram

Læs mere her

På årets togt besøger projekt Hovedet i Havet, Aarhus Universitet byerne Ebeltoft, Aalborg og Løgstør ombord på forskningsskibet Aurora

Ebeltoft: tirsdag den 18. april til og med fredag den 21. april. Forskningskibet Aurora ligger ved havnevej i trafikhavnen i Ebeltoft. 

  • Tirsdag den 18. april til og med fredag den 21. april kl 9.00-13.00: Mere en 500 skoleelever, gymnasieelever og naturfagslærere fra lokalområdet kommer ombord på forskningsskibet Aurora. Det sker som en del af et længere undervisningsforløb om det marine miljø, hvor eleverne og lærerene får et grundigt indblik i, hvordan livet under havoverfladen fungerer.

  • Tirsdag den 18. april kl 18.30-21.00: inviterer Nationalpark Mols Bjerge og Hovedet i Havet til en offentlig paneldebat på skibets agterdæk omhandlende havets tilstand, presfaktorer, og hvordan vi generelt forbedrer biodiversiteten og havets miljøtilstand i den østjyske del af Kattegat. Disse emner bliver debatteret af fagfolk, politikere, brugere af havet, NGO’er m.fl. kl. 18.30 – 20.00 på dækket af Aurora.

  • Onsdag den 19. april kl 17-20: stævner borgmestre, miljøchefer og universitetsledelse sammen til for at stiller skarpt på havets tilstand og vigtigheden af et samarbejde mellem Universitetet, Kommuner og Nationalparker. Borgmestre og miljøchefer fra Syddjurs, Aarhus, Norddjurs, Odder, Horsens, Samsø og Hedensted deltager denne aften. De er alle gået sammen for at koordinere indsatsen for et bedre havmiljø i den vestlige del af Kattegat.

  • Torsdag den 20. april kl 16.30-21.00: holder vi åbent skib på Ebeltoft Havn. Her bliver der rundvisninger på Aurora, undersøgelser af spændende prøver fra fjorden, smagsprøver på hjemmelavet havmad, smagsprøver af Danmarks måske bedste øl fra Ebeltoft Gårdbryggeri. Lokale foreninger, formidlere, virksomheder mm. kommer og viser deres aktiviteter frem og kl 19 går det fantastiske band Total Hip Replacement og får hele skibet til at gynge. 

Alle arrangementer er gratis.

Der er rigtig gode fotomuligheder under alle aktiviteter.

Yderligere oplysninger:

Hovedet i Havet:

Pressemeddelelse

Formidlingstogt sætter fokus på havmiljøet i Kattegat

Skoleelever, lærere, politikere og kommunale miljøspecialister sætter i hele uge 16 spot på havmiljøet i den vestlige del af Kattegat. Det sker, når projekt ’Hovedet i Havet’ i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge besøger Ebeltoft havn med Aarhus Universitets forskningsskib Aurora.

Der er lagt op til levende undervisning, målrettet formidling, nødvendige diskussioner og underholdning, når forskningsskibet Aurora mandag d. 17. april 2023 stævner ud af Aarhus havn med kurs mod Ebeltoft.

Hele uge 16 bliver Aurora det flydende klasselokale for skoleelever og naturfagslærer, der lokalt har tilknytning til Aarhus Bugt. Derudover inviteres offentligheden, beslutningstagere og politikere med ombord.

Det samlede mål er at øge interessen for det havmiljø, der omgiver hele Danmark og blive klogere på, hvad vi sammen kan gøre for at få mere liv i Kattegat og de andre indre danske farvande.

Et togt i oplysningens tjeneste

De indre danske farvande har det skidt. En høj belastning med næringsstoffer kombineret med andre trusler og udfordringer fører til årlige iltsvind og dårlige bundforhold, der påvirker planter og dyr.

Videnskabsfolk fra Aurora, dygtige formidlere og engagerede projektfolk sætter nu problemerne i havmiljøet på skoleskemaet. Og med lidt held også på den politiske dagsorden.

Projekt ’Hovedet i Havet’ fra Aarhus Universitet besøger sammen med forskningsskibet Aurora Ebeltoft i hele uge 16. Herefter går turen videre til først Aalborg og dernæst Løgstør.

”Det er en stor fornøjelse, at vi under dette års togt med Aurora arbejder tæt sammen med mange ildsjæle fra bl.a. Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Kommune, som lægger havn til i uge 16, og de øvrige kommuner rundt om den vestlige del af Kattegat. Vi vil fortælle så mange som muligt, hvor vigtigt det er at passe på den naturtype vi finder under havets overflade – en verden der normalt er skjult for de fleste,” fortæller projektkoordinator Signe Brokjær fra Hovedet i Havet, der er leder af togtet. 

Nationalpark Mols Bjerge ser frem til at dykke ned i havets verden i en hel uge.

”I nationalparken arbejder vi for at styrke naturindholdet i de kystnære havområder, og med en uge i havets tegn, håber vi i fællesskab at sætte øget fokus på havmiljøet,” siger Thomas Stampe Petersen, som er natur- og projektmedarbejder i Nationalpark Mols Bjerge.

Fra skoleelever til politikere

Mere end 500 skoleelever, gymnasieelever og naturfagslærere fra Syddjurs Kommune kommer i dagtimerne ombord på Aurora. Det sker som en del af et længere undervisningsforløb om det marine miljø, hvor elever og lærere får et grundigt indblik i, hvordan livet under havoverfladen har det.

Tirsdag den 18. april 2023 kl. 18.30 – 20.00 inviterer Nationalpark Mols Bjerge og Hovedet i Havet til en offentlig paneldebat på skibets agterdæk. Fagfolk, politikere, brugere af havet, NGO’er debatterer miljøtilstanden i den østjyske del af Kattegat og hvad der skal til for at forbedre biodiversiteten. Debatten er åben for alle og der er gratis adgang.

Onsdag den 19. april 2023 stævner borgmestre, miljøchefer og universitetsledelse ud sammen for at stille skarpt på havets tilstand og vigtigheden af et samarbejde mellem Universitetet, kommuner og Nationalparker. Borgmestre og miljøchefer fra Syddjurs, Aarhus, Norddjurs, Odder, Horsens, Samsø og Hedensted Kommuner er inviteret til at deltage denne aften. De seks af kommunerne har netop igangsat en koordineret indsats for et bedre havmiljø i den vestlige del af Kattegat under overskriften ”Havsamarbejdet”

Torsdag den 20. april 2023 kulminerer alle aktiviteterne i en festlig eftermiddag og aften på havnen i Ebeltoft kl 16.30-21.00. Der bliver mulighed for at se, smage, dufte og røre ved havet, møde Hovedet i Havets dygtige formidlere, se fotoudstilling med smukke marine fotos, få rundvisning på forskningsskibet, smage lækre smagsprøver fra havet tilberedt over åben ild.

Kl 19.00 den 20. april går det Aarhusianske band Total Hip Replacement på dækket og får hele skibet og kajen til at gynge med et brag af en koncert. Total Hip Replacement afbryder deres Tysklandsturné for at spille denne helt særlige koncert i Ebeltoft.

Der er rigtig gode fotomuligheder under alle aktiviteter.

Udvalgte fotos med billedtekst er medsendt som vedhæftede filer

Læs om det samlede togtprogram og få adgang til flere fotos, der frit kan bruges (credit alle fotos: Hovedet i Havet): https://projekter.au.dk/havet/togt-2023-presse-ebeltoft

Projekt Hovedet i Havet er støttet af Nordea-Fonden

Yderligere oplysninger:

Hovedet i Havet og Forskningsskibet Aurora. Oplysninger om alle praktiske elementer, adgang til Aurora og andre events: Ledende projektkoordinator, Signe Brokjær, signe.brokjaer@bio.au.dk; 5317 3454;

Hovedet i Havet. Oplysninger om forskning og samlede projektideer: Projektleder, Seniorforsker, Peter Bondo Christensen, pbc@bios.au.dk, 2261 7949

Nationalpark Mols Bjerge. Oplysninger om lokale tiltag for havmiljøet: Naturprojektmedarbejder, Thomas Stampe Petersen, thosp@danmarksnationalparker.dk, 9137 7095

Havsamarbejdet for Det Vestlige Kattegat. Oplysninger om fælles tiltag for et bedre havmiljø fra Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder, Samsø, Horsens og Hedensted kommuner for et bedre havmiljø: Havmiljøkoordinator, Torben Tran Ankjærø, atto@aarhus.dk, 2347 5150

Billeder til fri afbenyttelse af pressen (kredit 'Hovedet i Havet')

Yderligere oplysninger

Hovedet i Havet: Signe Brokjær, signe.brokjaer@bio.au.dk; 5317 3454

Hovedet i Havet: Peter Bondo Christensen, pbc@bios.au.dk, 2261 7949

Nationalpark Mols Bjerge: Thomas Stampe Petersen, thosp@danmarksnationalparker.dk,  9137 7095

Limfjordrådet: Torben Bramming Jøregensen, torben.joergensen@aalborg.dk, 2520 2156