Aarhus Universitets segl

Praktiske oplysninger

Om møderne

Da formålet med MUDS-møderne er gensidig inspiration og orientering, modtager vi foredrag inden for alle discipliner af dansk sprogforskning.
Beskrivelser af igangværende pro­jekter er meget velkomne, ligesom det vil være muligt at afholde workshops og opstille posters.
Der afsættes 20 minutter pr. deltager, fx til et foredrag, plus 10 minutter til diskussion. I for­længelse af konferencen udsendes en konferencerapport med fagfællebedømte bidrag.

19. MUDS afholdes 13. - 14. oktober 2022 er prisen 900,- DKK pr. deltager og for studerende er prisen 450,- DKK.
Prisen går til forplejning og trykning og forsendelse af konferencerapporten.

Alle henvendelser om mødet bedes stilet til muds@cc.au.dk.

Ved for mange tilmeldinger kan det blive nødvendigt at fravælge personer, der har holdt foredrag på de to seneste MUDS-møder (kriteriet blev vedtaget på MUDS 7).  

Find MUDS møderne

Aarhus Universitet
Studenternes Hus,
Frederik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C

i Richard Mortensen Stuen og 
Mogens Zieler Stuen
Se kort