Aarhus Universitets segl

Praktiske oplysninger om MUDS

Om møderne

Da formålet med MUDS-møderne er gensidig inspiration og orientering, modtager vi foredrag inden for alle discipliner af dansk sprogforskning.
Beskrivelser af igangværende pro­jekter er meget velkomne, ligesom det vil være muligt at afholde workshops og opstille posters.
Der afsættes 20 minutter pr. deltager, fx til et foredrag, plus 10 minutter til diskussion.

MUDS-rapport
I for­længelse af konferencen udsendes en konferencerapport med fagfællebedømte bidrag.

Konferencegebyr
Prisen er 945,- DKK pr. deltager og for studerende er prisen 473,- DKK.
Konferencegebyret er forhøjet med 5 % pga. administrative omkostninger.
Prisen går til forplejning og andre udgifter til konferencen (ekskl. overnatning og transport).

Henvendelse
Alle henvendelser om mødet bedes stilet til muds@cc.au.dk.

Bemærk
Ved for mange tilmeldinger kan det blive nødvendigt at fravælge personer, der har holdt foredrag på de to seneste MUDS-møder (kriteriet blev vedtaget på MUDS 7).  

Find MUDS-møderne

Aarhus Universitet
Studenternes Hus,
Frederik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C

Se kort