DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Metode til dataindsamling

Mere end 5.500 elever fordelt på 220 skoler i hele landet, er udtrukket til at deltage i TIMSS. Skolerne og antallet af deltagende klasser på den enkelte skole er tilfældigt udvalgt ud fra en række faktorer (herunder skolestørrelse, skoletype, skoleplacering - hvad der i fagterminologi kaldes stratificeret klyngeudvælgelse). De udvalgte 4.klasser på skolerne der skal gennemføre den faglige del af undersøgelsen og svare på et elevspørgeskema på testdagen. Derudover skal skolens leder, klassens matematiklærer og natur/teknologilærer, samt elevernes forældre udfylde et spørgeskema.

TIMSS undersøgelsens fem elementer

Elevtest

Hver elev skal gennemføre en faglig test, som indeholder en matematikdel og en natur/teknologidel. Hver del tager 36 minutter. TIMSS 2019 vil for de fleste danske elevers vedkommende skulle gennemføres som eTIMSS. Det vil sige, at den faglige elevtest gennemføres på computer. En mindre gruppe af elever skal lave testen med blyant og papir. Testen er bygget op af multiple choice opgaver og opgaver, hvor eleverne skal give korte svar eller forklare, hvordan de er nået frem til en løsning. Testen på computer har endvidere givet mulighed for at udvikle en række interaktive opgaver, som er bygget op om et tema. Disse opgaver bidrager i højere grad til at undersøge elevernes metode- og problemløsningskompetencer    

Elevspørgeskema

Elevspørgeskemaet besvares af den enkelte elev umiddelbart efter testen og har en varighed á 20-25 minutter. Spørgeskemaet til eleverne omfatter spørgsmål vedrørende deres baggrund, deres sociale og faglige trivsel samt en række spørgsmål vedrørende undervisningen i matematik og natur/teknologi. Spørgeskemaet vil for alle elever blive gennemført på papir umiddelbart efter den faglige test og kræver ingen forberedelse af eleverne.

Derudover består undersøgelsen af:

Et spørgeskema til lærere

Spørgeskemaet til klassens lærere i matematik og natur/teknologi på 4. klassetrin ligger online og spørger til Spørgeskemaet til lærerne skal besvares online og tager ca. 35 minutter at besvare. Lærerne skal bidrage med viden om deres faglige baggrund, arbejdsmiljøet på skolen, samt deres faglige og didaktiske prioriteringer i matematik og natur/teknologi. Lærerenes svar er vigtig fordi der laves en analysen af sammenhænge mellem elev- og lærerbesvarelser.

Et spørgeskema til skoleledelsen 

Skolelederne skal give undersøgelsen viden om skolens faglige og sociale karakteristika samt de fysiske rammer. Spørgeskemaet til skoleledelsen skal ligeledes besvares online og tager ca. 30 minutter.  

Et spørgeskema til forældre 

Som et vigtigt element i TIMSS undersøgelsens afdækning af betingelserne for elevernes læringsudbytte, skal forældrene også udfylde et spørgeskema. Dette skema tilgås også online og tager ca. 15 minutter at udfylde. Forældrene skal f.eks. besvare en række spørgsmål om, hvilke læringsrelaterede aktiviteter deres barn er med til derhjemme, samt hvilke de har deltaget i, før de kom i skole.


Læs hele den internationale rammebeskrivelse for TIMSS 2019 her