DPU

Aarhus Universitets segl

UC-TID

Ung i Coronaens Tid - UC-TID

Om UC-TID


Livet som ung forbindes ofte med fart, fester og fællesskaber. Men hvordan ser livet ud, når alt dette pludselig lukker ned som følge af Covid 19 pandemien?

Projektet UC-TID undersøger, hvordan unge navigerer i de nye muligheder og begrænsninger, der er forbundet med at gå i skole online og være henvist til et liv hjemme med familien eller alene på kollegieværelset 24-7. Vi ser på, hvordan tilværelsen med venner og kærester tager sig ud efter forbud mod at samles fysisk; hvordan forskydningerne mellem analog og digital tilværelse pludselig skaber nye former for møder og legitimitet; og hvordan forskelle i social baggrund, etnicitet, køn, seksualitet og livsstil blander sig i måderne at leve alt dette på.

Heller ikke under corona-krisen findes der nogen entydig historie om at være ung. Vi lytter til fortællinger om liv, dilemmaer, drømme og frustrationer, som både rummer fællestræk og forskelligartede og overraskende mønstre.

UC-TID er et kvalitativt forskningsprojekt, der følger unges oplevelser, følelser og meninger i en forandret og ny slags hverdag. Vi foretager onlineinterviews og skriftlige interviews med unge. Vi indsamler skoleopgaver søsat af lærere i udskoling og på ungdomsuddannelser om hverdagsliv under krisen, sådan som det kan udtrykkes i skriftlige fremstillinger, artwork, musik, videoer og fotos.

Parallelt følger vi voksnes bekymringer om, opfattelser af og formaninger til unge i medierne og i debatter på Facebook, Twitter og andre onlineplatforme.

Projektet ledes af professor Dorte Marie Søndergaard og er del af den ungdomsforskning på DPU, som arbejder med ungdomsliv, mobning, ensomhed, analog-digital tilblivelse, sårbarhed, marginalisering og skolefravær. UC-TID bygges ind i denne forskning, men griber de forandringer og brydninger, krisen skaber.

Ung under Corona – på tværs af landegrænserne

 


Corona-nedlukningen er en global situation, der har påvirket unges liv på tværs af landegrænser. UC-Tid samarbejder med projekter i andre lande, der også undersøger, hvordan tiden under corona har påvirket unges liv, og hvordan de unge har navigeret i de nye muligheder og begrænsninger. To projekter er udviklet med udgangspunkt i UC-tids design:

I Australien gennemføres der et parallelt projekt til UC-Tid med samme forskningsmæssige og metodiske tilgang: Youth in the time of Coronavirus. Det vil give mulighed for en komparation på tværs af landegrænser, som både kan give et billede af ligheder og forskelle mellem unges oplevelser af corona-nedlukningen på forskellige kontinenter, men også ungdomskulturen lige nu i Danmark og Australien.

I Grønland har projektet ”at være ung under Corona” indsamlet elevopgaver om livet, undervisningen og kontakten til venner under nedlukningen af Grønland.