DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

UC-TID

Ung i Coronaens Tid - UC-TID

Om UC-TID


Livet som ung forbindes ofte med fart, fester og fællesskaber. Men hvordan ser livet ud, når alt dette pludselig lukker ned som følge af Covid 19 pandemien?

Projektet UC-TID undersøger, hvordan unge navigerer i de nye muligheder og begrænsninger, der er forbundet med at gå i skole online og være henvist til et liv hjemme med familien eller alene på kollegieværelset 24-7. Vi ser på, hvordan tilværelsen med venner og kærester tager sig ud efter forbud mod at samles fysisk; hvordan forskydningerne mellem analog og digital tilværelse pludselig skaber nye former for møder og legitimitet; og hvordan forskelle i social baggrund, etnicitet, køn, seksualitet og livsstil blander sig i måderne at leve alt dette på.

Heller ikke under corona-krisen findes der nogen entydig historie om at være ung. Vi lytter til fortællinger om liv, dilemmaer, drømme og frustrationer, som både rummer fællestræk og forskelligartede og overraskende mønstre.

UC-TID er et kvalitativt forskningsprojekt, der følger unges oplevelser, følelser og meninger i en forandret og ny slags hverdag. Vi foretager onlineinterviews og skriftlige interviews med unge. Vi indsamler skoleopgaver søsat af lærere i udskoling og på ungdomsuddannelser om hverdagsliv under krisen, sådan som det kan udtrykkes i skriftlige fremstillinger, artwork, musik, videoer og fotos.

Parallelt følger vi voksnes bekymringer om, opfattelser af og formaninger til unge i medierne og i debatter på Facebook, Twitter og andre onlineplatforme.

Projektet ledes af professor Dorte Marie Søndergaard og er del af den ungdomsforskning på DPU, som arbejder med ungdomsliv, mobning, ensomhed, analog-digital tilblivelse, sårbarhed, marginalisering og skolefravær. UC-TID bygges ind i denne forskning, men griber de forandringer og brydninger, krisen skaber.