Projekter

Projektsider på dansk på Aarhus Universitet

Projekter

Igangværende projekter ved Aarhus Universitet, findes i listen nedenfor. Denne er delt op i henholdsvis engelsk og dansk-sproget forskningsprojekter. På det enkelte projekts side findes yderligere information omkring formål, målgruppe og publicerede forskningspapirer samt anden information.

Alle igangværende projekter ved Arts

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Empirigruppe - Udvikling af kvalitativ empiri - kvalitative eksperimenter

  Munk, K.Møller, J. E.Kaersgaard-Andersen, A. M.Bengtsen, S.Ljungdalh, A. K.Hoest, D. L.

  Fokus i gruppens virke er medlemmernes egne projekter og egen empiri. Vi analyserer alles kvalitative empiri i fællesskab. Der er tale om forskellige projekter med forskellige teoretiske udgangspunkter. Derudover eksperimenterer vi med nye måder at frembringe kvalitativ empiri på og med nye analysemåder. P.t. er vi også igang med at skrive en kritisk metodeantologi: 'Metodefetichisme. Kvalitativ metode på afveje? - Ophav, kritik, nye perspektiver'.

  2007-11-012012-11-30

 2. Changing work - work and organizational psychology in Denmark, 2007

  Nickelsen, N. C. M.

  Et forskningsprojekt som drejer sig om at samle arbejds- og organisationspsykologiske forskere i Danmark om en konference på Københavns Universitet (2007) og et temanummer af Psyke og Logos (2009) med titlen: "Arbejde under Forandring".

  2007-11-012008-11-01

 3. Modersmålsundervisning i Zambia: Spirende stemmer i en udsat arena

  Clemensen, N.

  I dette projekt undersøger jeg børns sproglige og sociale forudsætninger for skolegang og læring i et landsbysamfund i det sydlige Zambia. Under ni måneders feltarbejde har jeg indsamlet et stort korpus af interaktioner og hverdagssamtaler mellem børn, lærere og forældre både i og uden for klasserummet, som jeg har transskriberet og analyseret i tæt samarbejde med en lokal sociolingvist.

  2008-01-012011-09-01

 4. Text, Action, Space (TAS)

  Larsen, S. E.Sætre, L.Lombardo, P.

  2008-01-01

 5. Digital Urban Living

  Dalsgaard, P.

  Project manager for the work package New Urban Areas.

  2008-01-012012-06-30

 6. LUDVI - Læring og udvikling i daginstitutioner

  Nielsen, T. K.

  Kvalitativ delundersøgelse med observationer og interviews med ledere og pædagoger i udvalgte daginstitutioner i Køge Kommune, mhp at afdække den generelle indsats i forhold til sproglig udvikling.

  2008-01-012009-01-31

 7. Religion i Danmark - en e-årbog

  Nielsen, M. V.Kühle, L.Borup, J.Christensen, H. R.

  E-årbog om godkendte/anerkendte trossamfund i Danmark.

  2008-01-01

 8. Paamiut Asasara

  Berliner, P.

  A community mobilisation programme in Paamiut, Greenland.

  2008-01-012012-12-31