Aarhus Universitets segl

Etniske minoritetsældre og selvudpegede hjælpere:
Familiedynamik som afsæt for kommunal velfærdsinnovation

(AISHA)

Om AISHA

Forskningsprojektet AISHA er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIVE – det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd samt Ishøj og Aarhus Kommuner. Projektets omdrejningspunkt er ordningen ’selvudpeget hjælper’ (Serviceloven § 94), hvor kommuner kan ansætte et familiemedlem til at varetage specifikke omsorgsopgaver for plejekrævende ældre i eget hjem. Ordningen anvendes ofte af etniske minoritetsfamilier.

I de to deltagende kommuner vil etnografiske feltstudier belyse, hvordan pakistanske, tyrkisk/kurdiske og arabiske familier, der har – eller får tilkendt – sådanne hjælpere, drager omsorg for ældre, plejekrævende familiemedlemmer og hvordan adgang til ordningen indvirker på fx generationsforhold, kønsrelationer, organisering af hjemmet og tidsforbrug i familierne. Endvidere vil feltarbejde i de to kommunale forvaltninger følge udvikling, implementering og drift af ordningen.

Et centralt output fra projektet er fælles udvikling af et opkvalificeringsforløb, der skal hæve kvaliteten af den ’selvudpegede hjælper’-ordning. Opkvalificeringsforløbet vil være en del af en ’videnspakke’, der ved projektets afslutning forhåbentlig kan bidrage til at løfte den udfordring, det stigende antal etniske minoritetsældre fremover vil udgøre. 

Projektdeltagere

Projektet er finansieret af

VELUX FONDEN