DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Projektet undersøger ny-nationalismens betydning for national og europæisk universitetspolitik. Siden 1999 har europæisk videregående uddannelse gennemgået en omfattende harmonisering på tværs af lande. Gennem denne harmonisering har EU skabt et ’Europæisk Område for Videregående Uddannelse’. Imidlertid har vi de seneste år set en markant opblomstring af nye former for nationalisme, der ønsker at tilbageerobre uddannelse som et nationalt, ’etnisk-territorielt’ domæne. Disse nyere former for nationalisme er kendetegnede ved at udspille sig i tiden efter den kolde krig og er i opposition til både EU og migration. De seneste år, har vi set, at disse bevægelser også har ramt det universitetspolitiske område. Europas universiteter ser derfor ud til i stigende grad at blive spændt ud mellem overnationale ambitioner om mere europæisk integration og nationale, protektionistiske dagsordener. I projektet sammenligner vi, hvordan ny-nationalismen har påvirket universitetspolitikken i henholdsvis Polen, Frankrig, Storbritannien og Danmark. Vi undersøger også hvilke tiltag EU de senere år har lavet for at modvirke disse ny-nationale bevægelser.

Projektets teoretiske og empiriske bidrag er ny viden om opkomsten og effekterne af ny-nationalismen på det universitetspolitiske område, herunder en teoretisering af universiteternes politiske betydning i spændet mellem det internationale og det nationale. Projektets bidrag til forskningsfeltet er et dansk førerskab gennem den første store internationale komparative undersøgelse af ny-nationalismens betydning for universitetspolitik. Endelig er projektets politiske bidrag til det omgivende samfund at give viden til både europæiske og danske beslutningstagere, tænketanke og NGO’er, som kan kvalificere diskussioner og beslutninger, der vedrører universiteternes rolle og frihed i vores samfund samt infrastrukturen for udveksling af viden og talent i Europa.