DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

At blive på sporet

At blive på sporet:

Nye perspektiver og bæredygtige løsninger
på uddannelsesfrafald for unge voksne

Om projektet


Frafald fra uddannelse har mange negative konsekvenser. Det er særligt alvorligt for gruppen af udsatte unge, som oplever endnu et nederlag. Frafald fra uddannelse er forbundet med marginalisering og fastholdelse i en socialt udsat position. Projektets formål er derfor at opnå større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne, samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse.
Det treårige forskningsprojekt er støttet af VELUX Fonden med 4,28 mio.

Oplæg


Through the Eyes of Students: Looking at Retention Through a Different Lens  

Af Vincent Tinto Distinguished Professor Emeritus Syracuse University. Oplæg til konferencen At blive på sporet 28.11.2019

Udgivelser

Relationer rykker - VUC-lærernes socialpædagogiske kompetence

Bjarne Wahlgren & Kristina Mariager-Anderson

Nye lærerroller på VUC – Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen