DPU

Aarhus Universitets segl

Om projektet

Projektet: 'At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne' bidrager med ny viden om et mangeårigt men stadig aktuelt problem.

Frafald fra uddannelse har mange negative konsekvenser. Det er særligt alvorligt for gruppen af udsatte unge, som oplever endnu et nederlag. Frafald fra uddannelse er forbundet med marginalisering og fastholdelse i en socialt udsat position.

Nedbringelse af andelen af unge uden uddannelse er et vigtigt led i at reducere den negative sociale arv. Med 95% målsætningen fra 2006 blev der sat fokus på fastholdelse i uddannelse. Men 10 år senere viser en aktuel undersøgelse fra DI, AE og UU, at frafaldet fortsat er højt. Eksempelvis har hver femte af den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2008, ikke gennemført en ungdomsuddannelse.

National og international forskning peger på en række uddannelsesinterne og -eksterne årsager til frafald. Forskningen peger på, at frafald skal opfattes som en proces snarere end en spontan beslutning. Der findes imidlertid ikke meget viden om, hvilken kompetence det kræver af en lærer eller en vejleder at kunne spotte og intervenere positivt i denne proces.

Projektets formål er derfor at opnå større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne, samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse.

Det treårige forskningsprojekt er støttet af VELUX Fonden med 4,28 mio. kr. Fonden ønsker at få styrket indsatsen for at forebygge uddannelsesfrafald blandt de unge voksne.

Projektet gennemføres i et samarbejde med otte voksenuddannelsescentre og seks erhvervsskoler. På skolerne sættes der fokus på processen og resultaterne af de indsatser, der rettes mod den særligt udsatte gruppe af unge voksne. Målet er, at skolerne på baggrund af viden om de unges beslutningsprocesser får et præcist indtryk af, hvornår og hvordan de skal gribe ind i disse processer.