DPU

Aarhus Universitets segl

BIC

Building Innovative Capacity - BIC  

Om projektet


Building Innovative Capacity (BIC) er et dansk- svensk forsknings og udviklingsprojekt, som har til formål at styrke innovationskapacitet i private virksomheder. Projektet er finansieret af Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, med yderligere økonomisk støtte fra NVL, Easyfood og Husqvarna.

I projektet arbejder forskningsinstitutioner, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen om at udvikle, afprøve og evaluere en nordisk model for samskabende, kontinuerlig og praksisnær kompetenceudvikling

Nordisk virksomhedskultur og organisering er karakteriseret ved lav magtdistance, demokrati og åbenhed for dialog mellem medarbejdere og ledere. Forskning viser, at disse faktorer er vigtige forudsætninger for udvikling af innovative løsninger og samskabende organisatorisk læring. Koblet med nyere teori om organisatorisk læring og innovationsledelse er det BICs ambition at revitalisere en nordisk lærings-  og innovationsmodel, der fremmer bæredygtig innovationskapacitet i virksomheder. Resultater fra et tidligere nordisk udviklingsprojekt viser, at arbejde med ”Læringscirkelmodeller” har ført til bæredygtige innovative løsninger og ændret praksis.

Der mangler dog forskningsbaseret viden om modellen, som metode til at udvikle innovationskapacitet i private virksomheder. BIC har derfor til formål, at forske og udvikle innovationskapacitet med afsæt i en nordisk tradition.

Forskning og udvikling

Se projektets forskningsresultater, nye aktiviteter mv.

Forskningsresultater

Aktiviteter, formidling