DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Konceptet, som testes i forhold til at udvikle innovationskapacitet, i BIC, er ”Learning Labs”, der teoretisk kobler til og videreudvikler på viden og erfaringer fra Lærings-  og forskningscirkler samt Change labs. Learning Labs tager afsæt i en nordiske tradition for deltagerstyret, dialog-og erfaringsbaseret læring og kompetenceudvikling.

Hypotesen bag BIC projektet, at Learning Labs har en positiv indflydelse på innovationskapaciteten, afprøves i to case virksomheder, henholdsvis Husqvarna og Easyfood. Medarbejdere og ledere fra forskellige områder i virksomhederne involveres aktivt. Deltagerne bringer aktuelle og ægte udfordringer fra eget arbejde ind i Learning Labs. Udfordringerne diskuteres og tematiseres, og deltagerne beslutter, hvad de vil undersøge nærmere. Deltagerne fastholdes således i en beskrivelse og analyse af udfordringen, før der udvikles forslag til løsningsmodeller, der efterfølgende afprøves.

Mellem faciliterede møder i Labs arbejdes der, i samarbejde med kolleger, om udvikling og afprøvning af nye løsningsmodeller. Dette arbejde involverer ledere og medarbejdere i Husqvarna og Easyfood. Resultater og nye udfordringer bringes tilbage til næste Lab, etc.

Efter udviklingsfasen (første 1,5 år) implementeres og evalueres modellen for samarbejde om innovation i de deltagende virksomheder Husqvarna og Easyfood, over en periode på yderligere 1,5 år.