DPU

Aarhus Universitets segl

Digital teknologi og grøn omstilling i Det Blå Danmark

Tre forskningsprojekter om sociale og kulturelle betingelser for brugen af digitale teknologier og for den grønne omstilling i søfarten


Delprojekter


Værdier og Normer for Grøn omstilling i det Blå Danmark

Den grønne omstilling har fået stor bevågenhed i Det Blå Danmark, og der er bred enighed om, at den grønne omstilling er nødvendig. Samtidig hersker der stor uvished om, hvilke retninger man skal gå i, og hvordan man skal gøre sig klar til de fundamentale forandringer. Formålet med projektet er at kvalificere arbejdet med den grønne omstilling ved at kortlægge de begreber og betydninger, som udviklingen beskrives med; de nye typer organisering, som omstillingen synes at fordre; de forhindringer, som aktørerne mener står i vejen for udviklingen; og de positive kræfter, som de oplever kan understøtte omstillingen. 

Rapporten præsenterer således de ofte oversete kulturelle og sociale omstændigheder, der både påvirker og er en forudsætning for den grønne omstilling i dansk skibsfart og de tilknyttede sektorer og organisationer.

Projektet er gennemført af forskere fra DPU, Aarhus Universitet og er støttet af Den Danske Maritime Fond.

Robotten/teknologien som kollega

Et stigende antal arbejdsopgaver i det Blå Danmark bliver i disse år automatiseret og digitaliseret. Disse nye teknologier kalder ofte på nye samarbejdsformer og relationer mellem fagpersoner ombord, fagpersoner og beslutningstagere i rederiorganisationerne, samt teknologiudviklere i udviklervirksomheder og start-ups.

Mange aktører forholder sig til selve teknologierne, men ofte introduceres de dog uden dybdegående undersøgelser af den organisatoriske og praktiske sammenhæng, de skal indgå i. Rapporten peger på, at automatiserede teknologier ofte er uventet ’socialt aktive’. Frem for at overflødiggøre mennesker kræver de således øget og løbende opmærksomhed og kalder endvidere på kompetencer, som ofte undervurderes i udvikleres og indkøberes forestillinger om problemfri implementering.

Projektet er gennemført af forskere fra DPU, Aarhus Universitet og er støttet af Den Danske Maritime Fond.

Åben Innovation

Rederibranchen i Danmark har en interesse i at samarbejde om udviklingen og implementeringen af de mange nye (smarte) teknologier og tiltag som eksempelvis sensorer, AI, robotter, droner og automation. Dette projekt afdækker de ikke-tekniske, sociale og kulturelle betingelser for dette samarbejde.

Rapporten peger på, at arbejdet med ’åben innovation’ på tværs af rederier og andre aktører i branchen udfolder sig i et rum, som dels er præget af underliggende nationale kulturelle koder, som associeres med det danske/skandinaviske ’DNA’ —tillid, uformelle relationer, lille magtdistance, osv. —og dels foregår i et forretningsfokuseret miljø, hvor organisationer er driftsorienterede, og konkurrencen er hård og kalder på non-disclosure agreements (NDA).

Projektet er gennemført af forskere fra DPU, Aarhus Universitet og er støttet af Den Danske Maritime Fond.Kontakt

Jakob Krause-Jensen, projektleder og lektor ved DPU, Aarhus Universitet
E: jakj@edu.au.dk 

Bettina Skårup, projektkoordinator og -facilitator
E: bettina@skarup.dk

Perle Møhl, lektor ved SDU
E: perle.mohl@antro.orgKontakt

Jakob Krause-Jensen, projektleder og lektor ved DPU, Aarhus Universitet
E: jakj@edu.au.dk 

Bettina Skårup, projektkoordinator og -facilitator
E: bettina@skarup.dkKontakt

Jakob Krause-Jensen, projektleder og lektor ved DPU, Aarhus Universitet
E: jakj@edu.au.dk 

Bettina Skårup, projektkoordinator og -facilitator
E: bettina@skarup.dk