DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknologi i det blå Danmark

OM PROJEKTET


Værdier og Normer for Grøn omstilling i det Blå Danmark

Den grønne omstilling står højt på dagsordenen i samfundet og blandt beslutningstagere i Det Blå Danmark. Alle synes enige om, at en grønne omstilling er tvingende nødvendig, men det er ikke entydigt, hvad ’den grønne omstilling’ betyder og hvilken slags handlinger, den kræver. Projektet afdækker forskellige værdier og normer i det blå Danmark i forhold til den grønne omstilling. Projektet udspringer af to tidligere forskningsprojekter – ”Robotten/Teknologien som ’kollega’” og ”Åben Innovation, videndeling og sparring”, der har peget på, hvordan en række kulturelle, sociale, organisatoriske og menneskelige forhold påvirker omstillingsprocesser i branchen.


 

Robotten/teknologien som kollega

Et stigende antal arbejdsopgaver i det Blå Danmark bliver i disse år automatiseret og digitaliseret. Disse nye teknologier kalder ofte på nye samarbejdsformer og relationer mellem fagpersoner ombord, fagpersoner og beslutningstagere i rederiorganisationerne, samt teknologiudviklere i udviklervirksomheder og start-ups.

Mange aktører forholder sig til selve teknologierne, men ofte introduceres de dog uden dybdegående undersøgelser af den organisatoriske og praktiske sammenhæng, de skal indgå i. Rapporten peger på, at automatiserede teknologier ofte er uventet ’socialt aktive’. Frem for at overflødiggøre mennesker kræver de således øget og løbende opmærksomhed og kalder endvidere på kompetencer, som ofte undervurderes i udvikleres og indkøberes forestillinger om problemfri implementering.


Åben Innovation

Rederibranchen i Danmark har en interesse i at samarbejde om udviklingen og implementeringen af de mange nye (smarte) teknologier og tiltag som eksempelvis sensorer, AI, robotter, droner og automation. Dette projekt afdækker de ikke-tekniske, sociale og kulturelle betingelser for dette samarbejde.

Rapporten peger på, at arbejdet med ’åben innovation’ på tværs af rederier og andre aktører i branchen udfolder sig i et rum, som dels er præget af underliggende nationale kulturelle koder, som associeres med det danske/skandinaviske ’DNA’ —tillid, uformelle relationer, lille magtdistance, osv. —og dels foregår i et forretningsfokuseret miljø, hvor organisationer er driftsorienterede, og konkurrencen er hård og kalder på non-disclosure agreements (NDA).

Seminar 28. januar 2022 kl. 13-15.30


Værdier og normer for grøn omstilling i Det Blå Danmark 

Seminaret flyttes online pga. corona. Link sendes til tilmeldte forud for arrangementet. 

Aarhus Universitet afholder et seminar, hvor resultaterne af forskningsprojektet Værdier og normer for grøn omstilling i Det Blå Danmark præsenteres. Den grønne omstilling fylder meget i debatten. Men hvad betyder ’den grønne omstilling’ egentlig? Hvilke normer og værdier præger den grønne omstilling i Det Blå Danmark? Hvad oplever branchen, der står i vejen for eller fremmer den grønne omstilling? Og hvilke sociale og kulturelle (ikke-tekniske) udfordringer opstår i bestræbelserne på at nå i mål?

Se program og tilmeld dig

Robot as a colleague / Robotten som kollega