DPU

Aarhus Universitets segl

Danske dagtilbud under corona

Danske dagtilbuds indsatser under COVID-19 pandemien 2020

Om projektet


COVID-19 pandemien har sendt chokbølger gennem det danske samfund og landet står, i lighed med andre lande, i en situation, der er uden historisk fortilfælde. Også danske daginstitutioner er berørte af situationen.

Forskningsprojektet er centreret omkring fire forskningsspørgsmål:

  1. På hvilke måder tilrettelægges genåbning af dagtilbud, og hvordan forløber denne genåbning for både pædagogisk personale, børn og forældre?
  2. Hvordan oplever det pædagogiske personale og forældre, at disse genåbningsindsatser får betydning for børnenes hverdag, deltagelse, trivsel og udvikling?
  3. Hvilken betydning har genåbningen af dagtilbud og de pædagogiske indsatser for børn og forældre i sårbare og udsatte positioner?
  4. Hvordan bidrager dagtilbud og den pædagogiske profession til velfærdsstatens samlede indsatser under COVID-19 pandemien, særligt inden for det småbørnspædagogiske område?