DPU

Aarhus Universitets segl

Diversity work as mood work

Diversity work as mood work in education

Om projektet


Diversitetsarbejde i uddannelsesinstitutioner er mere end et arbejde med tal, procenter og repræsentation af forskellighed. Det består også i et kompliceret arbejde med følelser og stemninger. Fx de stemninger der opstår, når eleverne diskuterer om en joke er sjov eller racistisk, når minoritetselever føler sig som et problem, når majoritetslærere føler sig misforståede og hængt ud som racistiske, eller når elevernes oplevelser af etnisk-racial eksklusion udelukkende mødes med skepsis. Hvordan kan lærere og ledere professionelt og med positiv effekt respondere på sådanne oplevelser og følelser? Projektet undersøger, hvordan stemningsarbejde foregår – ofte upåagtet – som et diversitetsarbejde, der spiller en rolle i såvel elevernes etnisk-racialiserede oplevelser, som i professionelle håndteringsstrategier. Projektet bidrager til udviklingen af en bæredygtig og lighedsfremmende uddannelsespraksis ved at producere og formidle kundskab om dette diversitetsarbejde. Det gøres ved at udforske hverdagens upåagtede, men lovende stemningsarbejde gennem feltarbejde på udvalgte skoler og uddannelsesinstitutioner og et case-baseret læringslaboratorium med udvalgte skoleledelser