Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Etik

Der vil blive indhentet skriftligt samtykke fra deltagerne i interviewundersøgelsen, herunder garanteret anonymitet og løfte om mulighed for at trække sig fra undersøgelsen når som helst i henhold til de gængse etiske retningslinjer for kvalitative projekter (Brinkmann, 2012). Interviewundersøgelsen vil blive anmeldt til Datatilsynet.

I forhold til interventionsprojektet kan man spørge om, hvor meget man kan/ må ændre på folks liv i slutfasen af tilværelsen? I den bedste mening vil vi naturligvis forsøge at hjælpe deltagerne til at få det bedre. Imidlertid kan det gode liv for dem sagtens vise sig at rumme alt det, som sundhedsprofessionelle i dag bestræber sig på at vænne folk af med. Det drejer sig om misbrug af alkohol og tobak, usunde kostvaner og fysisk passivitet. Vi forventer, at mange af de enlige, ældre mænd i deres dagligdag er engageret i en adfærd, vi fra et objektivt perspektiv ikke vil betegne som sund, fx at opholde sig på et lokalt værtshus i store dele af døgnets timer. Det rejser nogle spørgsmål om, hvad vi kan tillade os at forsøge at ændre på. Vi vil således prioritere social stimulans og deltagelse over ’sundhed’ i KRAM-forstand. Vi mener, at vi ved at arbejde med et sundhedsbegreb, der fokuserer mere på livskvalitet end på praktisering af ’rigtig’ sundhedsadfærd kan nærme os målgruppen på et etisk forsvarligt grundlag og dermed få arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på mændenes egne præmisser. Vi vil derfor være forsigtige og mådeholdne i udformningen af interventionsprojektets mål.