Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Referencer

Avlund, K., Damsgaard, M.T., og Holstein, B.E. (1998): ”Social relations and mortality. An eleven year follow-up study of 70-year-old men and women in Denmark.” Soc. Sci.Med: 47:635-43

Baltes, P. B., Reese, H. W. & Lipsitt, L.P. (1980): ”Life –span development psychology” Ann. Rev. Psychol., 31: 65-110.

Brinkmann, S. (2012): Qualitative Inquiry in Everyday Life. Working with Everyday Life Materials. London: Sage

Christensen, K., Jeune, B., Andersen-Ranberg, K. & Vaupel, J. (2013): ”Flere overlever til de højeste aldre og med bedre funktionsevne”. Ugeskrift For Laeger 175, (41) page 2395-2398.

Diderichsen, F. (2013): Reducere ulighed i sundhed – hvad skal prioriteres. Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet.

Diness, B.R. (2001). Kvinde kend din krop – en håndbog. København: Tiderne Skifter. Lund, R., Due, P., Holstein, B.E., Damsgaard, M.T., Andersen, P.K. (2002): ’Cohabitation status and marital status as predictors of mortality – an eight year follow-up study. Soc.Sci. Med. 55-673-79.

Lund, R. & Avlund, K. (2004): ’Sociale relationer og helbred hos gamle.’ LIV. Sundhedsfremme og forebyggelse. Århus Amt. 3: 14-15

Madsen, S. Aa. (2014): Mænds sundhed og sygdomme. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Munk, K. (1999): Belastninger i alderdommen. Aarhus Universitet: Sundhed, Menneske og Kulturs skriftserie.

Munk, K. (2007): ’Late-life depression. Also a field for psychotherapists!’. Part one. Nordic Psychology, 59 (1) 7-26.

Rubinstein, R. L. (1986): Singular Paths: Old Men Living Alone. New York: Columbia University Press.

Seeman, T.E. (2000): ’Health promoting effects of friends and family on health outcomes in older adults.’ Am.J. Health Promot. 14: 362-70.

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. San Francisco: W. H. Freeman.

Seligman, M.E.P., Rosellini, R.A., and Kozak, M.J. (1975): Learned Helplessness: A Theory for the Age of Personal Control. New York: Oxford University Press.

Simonsen, S., S. (2006): Mænd, sundhed og sygdom – ronkedorfænomenet. Klim.