Aarhus Universitets segl

Forfattere

Margrethe Askegaard,
Selvstændig rådgiver, Ecoviden, 
ma@ecoviden.dk 
Margrethe har baggrund som seniorforsker
ved Forskningscenter Foulum, AU,
og specialkonsulent ved SEGES Økologi Innovation.
Begge steder har hovedfokus været på bæredygtig
produktion og næringsstofhusholdning i 
økologiske dyrkningssystemer.     

Sven Hermansen,
Chefkonsulent,
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
(frem til oktober 2021 SEGES, Økologi Innovation), 
svhe@icoel.dk 
Sven har mangeårig erfaring som rådgiver for
økologiske landmænd. De seneste år har han
arbejdet med projekter knyttet til udviklingen
af økologisk landbrug med hovedfokus
på planteproduktionen.      
Claus Østergaard,
Plantechef,
ØkologiRådgivning Danmark, 
cos@oerd.dk 
Claus har mangeårig erfaring med
udvikling af økologisk produktion og
rådgivning. Siden 2016 har han
ledet en stor gruppe økologiske 
planteavlsrådgivere.      

Ideen med guiden

Vi har produceret Faglig guide til økologiske planteavlere fordi 1) faglig viden fra forskning og forsøg ofte leveres og kommunikeres som udpluk fra de helheder de indgår i, og 2) meget af den formidlede viden er enten vanskelig at genfinde eller få et samlet overblik over for både landmænd og rådgivere. Det forsøger guiden at råde bod på.

På en illustrativ og overskuelig måde samles og adresseres de mange sammenhænge og vekselvirkninger, som optræder i den økologiske markdrift, og som er yderst relevante for professionelle økologiske landmænd. Meningen er, at guide skal kvalificere den gode faglige diskussion mellem landmand og rådgiver.   

Guiden er skrevet så resultater og konklusioner fra forskningen er renset helt indtil kernen af spørgsmålet, og i de fleste tilfælde er eventuelle sammenligninger med konventionel produktion udeladt. Den skal være let at slå op i, og det skal være hurtigt at få overblik over de forskellige temaer, der kommer hele vejen rundt. Ofte indeholder overskrifterne i sig selv en konklusion.

Guiden indeholder IKKE viden, der hurtigt forældes, og/eller som let kan findes i de eksisterende kilder på for eksempel LandbrugsInfo, YouTube eller via andre søgemaskiner; det gælder for eksempel emner om økonomi, regler, sorter og specifikke gødningstyper.

Tak for faglig sparring

Arbejdet med guiden er sket med faglig sparring med en lang række af personer. Det har været forudsætningen for produktion af guiden. Derfor stor tak til:

Søren Bilstrup, Økologisk planteavler, Lundholm, Spøttrup

Jørgen Eriksen, Professor, Institut for Agroøkologi, AU

Jens Hansen, Økologisk planteavler, Jordrup

Veronica Hansen, Adjunkt, Institut for Plante- og Jordvidenskab, KU

Lise Hansted, Konsulent, Danmarks Biavlerforening

Henrik Hauggaard-Nielsen, Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, RU

Erik S. Jensen, Professor Emeritus, Sveriges Lantbruksuniversitet

Johannes Lund Jensen, Postdoc, Institut for Agroøkologi, AU

Lars Stoumann Jensen, Professor, Institut for Plante- og Jordvidenskab, KU

Leif Knudsen, Chefkonsulent, Gødning, SEGES

Hanne L. Kristensen, Lektor, Institut for Fødevarer, AU

Vibeke Langer, Lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU

Bo Melander, Lektor, Institut for Agroøkologi, AU

Lars J. Munkholm, Professor, Institut for Agroøkologi, AU

Erling Nielsen, Ledende jordbrugstekniker, Foulumgård, AU

Jørgen E. Olesen, Professor, Institut for Agroøkologi, AU

Søren O. Petersen, Professor, Institut for Agroøkologi, AU

Ilse A. Rasmussen, Akademisk medarbejder, ICROFS

Per Schjønning, Seniorforsker, Institut for Agroøkologi, AU

Anders Stensgaard, Økologisk planteavler, Stensgaard Landbrug ApS, Billund

Peter Sørensen, Seniorforsker, Institut for Agroøkologi, AU

Henning C. Thomsen, Ledende jordbrugstekniker, Askov Forsøgsstation, AU

Ingrid K. Thomsen, Seniorforsker, Institut for Agroøkologi, AU

Finansiering

Guiden er produceret gennem et 2-årigt projekt ledet af Margrethe Askegaard. Projektet blev finansieret af Fonden for økologisk landbrug, Holkegårdfonden og ICROFS, AU.

Denne finansiering er årsagen til, at guiden kan stilles gratis til rådighed for brugerne. For den trykte version betales alene produktionspris og forsendelse.  

Fotos: Margrethe Askegaard, hvor andre ikke er angivet.

Faglig korrektur: Karen Søegaard, tidl. seniorforsker, AU. 

Videoer: Margrethe Askegaard har optaget og Camilla Mathiesen, ICROFS, AU har redigeret.

Opsætning af guide og hjemmeside: Helene Uller-Kristensen, ICROFS, AU


AU: Aarhus Universitet, KU: Københavns Universitet, RU: Roskilde Universitet