Aarhus Universitets segl

Referencer

Tema 1. Planlægning

1: Oversigt over landsforsøgene 2008. Økologisk dyrkning, 275-278

2: Oversigt over landsforsøgene 2011. Økologisk dyrkning, 268-271

3: Sven Hermansen. 2020. Status på økologisk frøproduktion 2020. LandbrugsInfo.

4: Oversigt over landsforsøgene 2019. Bearbejdet rådata fra Økologisk dyrkning, 253-256.

5: DMI vejrarkiv. 

Tema 2. Etablering af afgrøden

1: Oversigt over landsforsøgene 2011. Økologisk dyrkning, 276-278. 

Tema 3. Langsigtede effekter af sædskiftet

1: Johannes W. M. Pullens, Peter Sørensen, Bo Melander, Jørgen E. Olesen. 2021. Legacy effects of soil fertility management on cereal dry matter and nitrogen grain yield of organic arable cropping systems. European Journal of Agronomy 122, 126169.

2. Ambreen Shah, Margrethe Askegaard, Ilse A. Rasmussen, Eva M. C. Jimenez, Jørgen E. Olesen.  2017. Productivity of organic and conventional arable cropping systems in long-term experiments in Denmark. European Journal of Agronomy 90, 12-22 (S1-bilag).  

3. Pers. medd. Jørgen E. Olesen. Udtræk fra databasen fra sædskifteforsøget så data kan opdeles på afgrøder.

4. Jørgen E. Olesen, Margrethe Askegaard, Ilse A. Rasmussen. 2009. Winter cereal yields as affected by animal manure and green manure in organic arable farming. European Journal of Agronomy 30, 119-128.

5. Margrethe Askegaard, Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen, Eugene Driessen, Erling Nielsen, Henning C. Thomsen, Holger Bak, Julie F. Lindberg. 2004. Økologiske sædskifter til produktion af korn.  Grøn Viden, Markbrug 298, 1-20.

Tema 4. Efterafgrøder

1. Chiara De Notaris, Jim Rasmussen, Peter Sørensen, Bo Melander, Jørgen E. Olesen. 2019. Manipulating cover crop growth by adjusting sowing time and cereal interrow spacing to enhance residual nitrogen effects. Field Crops Research, 234, 15-25.

2. Data fra Nordic Field Trial System, 020021718-002. Rødkløver i vinterrug EFTERVIRKNING i vårsæd .

3. Margrethe Askegaard, Kathrine H. Madsen, 2015. Efterafgrøder – valg af art og såtidspunkt. Plantekongres 2015.

4. Marina Wendling, Raphaël Charles, Juan Herrera, Camille Amossé, Bernard Jeangros, Achim Walter, Lucie Büchi. 2019. Effect of species identity and diversity on biomass production and its stability in cover crop mixtures. Agriculture, Ecosystems and Environment 281, 81-91.

5. Veronica Hansen, Jørgen Eriksen, Lars S. Jensen, Kristian Thorup-Kristensen, Jakob Magid. 2021. Towards integrated cover crop management: N, P and S release from aboveground and belowground residues. Agriculture, Ecosystems and Environment 313, 107392.

6. Shah m.fl. under Tema 3, reference 2.  

7: Jordi Doltra, Jørgen E. Olesen. 2013. The role of catch crops in the ecological intensification of spring cereals in organic farming under Nordic climate. European Journal of Agronomy 44, 98-108.

8. Margrethe Askegaard, Jørgen Eriksen. 2007. Growth of legume and nonlegume catch crops and residual-N effects in spring barley on coarse sand. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 170, 733-780.

9. Kristian Thorup-Kristensen, Dorte B. Dresbøll, Hanne L. Kristensen. 2012. Crop yield, root growth, and nutrient dynamics in a conventional and three organic cropping systems with different levels of external inputs and N re-cycling through fertility building crops. European Journal of Agronomy 37, 66-82.

10. Xiaoxi Li, Søren O. Petersen, Peter Sørensen, Jørgen E. Olesen. 2014. Effects of contrasting catch crops on nitrogen availability and nitrous oxide emissions in an organic cropping system. Agriculture, Ecosystems and Environment 199, 382-393.

11. Jørgen Eriksen, Kristian Thorup-Kristensen. 2002. The effect of catch crops on sulphate leaching and availability of S in the succeeding crop on sandy loam soil in Denmark. Agriculture, Ecosystems and Environment 90, 247-254.

12. Jørgen Eriksen, Kristian Thorup-Kristensen, Margrethe Askegaard. 2004. Plant availability of catch crop sulfur following spring incorporation. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 167, 609-615.

13. Hanne L. Kristensen, Kristian Thorup-Kristensen. 2004. Root growth and nitrate uptake of three different catch crops in deep soil layers. Soil Science Society of America Journal 68, 529-537.

14. Kristian Thorup-Kristensen. 2007. Hvad bestemmer afgrøders roddybde – og hvordan kan vi bruge det til at opnå bedre udnyttelse af kvælstof? Præsentation på Plantekongres 2007.

15. Kristian Thorup-Kristensen, Margrethe Askegaard. 2012. Tidspunkter for nedpløjning af grøngødning. LandbrugsInfo.

16. Kristian Thorup-Kristensen, Jakob Magid, Lars S. Jensen. 2003. Catch crops and green manures as biological tools in nitrogen management in temperate zones. Advances in Agronomy 79, 227-301.

17. Kristian Thorup-Kristensen, Dorte B. Dresbøll. 2010. Incorporation time of nitrogen catch crops influences the N effect for the succeeding crop. Soil Use and Management 26, 27-35.

Tema 5. Kvælstof

1. Siri Pugesgaard, Søren O. Petersen, Ngonidzashe Chirinda, Jørgen E. Olesen. 2017. Crop residues as drivers for N2O emissions from sandy loam soil. Agricultural and Forest Meteorology 233, 45-54.

2. Margrethe Askegaard, Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen, Kristian Kristensen. 2011. Nitrate leaching from organic arable crop rotations is mostly determined by autumn field management. Agriculture Ecosystems and Environment 142, 149-160.

3. Askegaard, Margrethe, Olesen, Jørgen E., Kristensen, Kristian. 2005. Nitrate leaching from organic arable crop rotations: effects of location, manure and catch crop. Soil Use and Management 21, 181-188.

4. Chiara De Notaris, Jim Rasmussen, Peter Sørensen, Jørgen E. Olesen. 2018. Nitrogen leaching: A crop rotation perspective on the effect of N surplus, field management and use of catch crops. Agriculture, Ecosystems and Environment 255, 1-11.

5. Jin Zhao, Chiara De Notaris, Jørgen E. Olesen. 2020. Autumn-based vegetation indices for estimating nitrate leaching during autumn and winter in arable cropping systems. Agriculture, Ecosystems and Environment 290, 106786.

6. Chiara De Notaris, Esben Ø. Mortensen, Peter Sørensen, Jørgen E. Olesen, Jim Rasmussen. 2021. Cover crop mixtures including legumes can self-regulate to optimize N2 fixation while reducing nitrate leaching. Agriculture, Ecosystems and Environment 309, 107287.

7. Pers. medd. Jørgen E. Olesen (AU). Udtræk fra databasen for sædskifteforsøget frem til 2020.

8. Torsten Mueller, Kristian Thorup-Kristensen. 2001. N-fixation of selected green manure plants in an organic crop rotation. Biological Agriculture and Horticulture 18, 245-363.

9. Xiaoxi Li, Peter Sørensen, Fucui Li, Søren O. Petersen, Jørgen E. Olesen. 2015. Quantifying biological nitrogen fixation of different catch crops, and residual effects of roots and tops on nitrogen uptake in barley using in-situ 15N labelling. Plant and Soil 395, 273-287.

10. Jim Rasmussen, Karen Søegaard, Karin Pirhofer-Walzl, Jørgen Eriksen. 2012. N­2-fixation and residual effect of four legume species and four companion grass species. European Journal of Agronomy 36, 66-74.

11. Arjun Pandey, Fucui Li, Margrethe Askegaard, Jørgen E. Olesen. 2017. Biological nitrogen fixation in three long-term organic and conventional arable crop rotation experiments in Denmark. European Journal of Agronomy 90, 87-95.

12. Erik S. Jensen, Mark B. Peoples, Henrik Hauggaard-Nielsen. 2010. Faba bean in cropping systems. Field Crops Research 115, 203-216.

Tema 6. Fosfor

1. Gitte H. Rubæk, Kristian Kristensen, Svend E. Olesen, Hans S. Østergaard, Goswin Heckrath. 2013. Phosphorus accumulation and spatial distribution in agricultural soils in Denmark. Geoderma vol. 209-210, 241–250.

2. Gitte Rubæk, Goswin Heckrath, Leif Knudsen. 2005. Fosfor i dansk landbrugsjord. Grøn Viden, Markbrug 312. Danmarks JordbrugsForskning.

3. Margrethe Askegaard. 2013. Faktaark om fosfor. LandbrugsInfo. SEGES.

4. Veronika Hansen, Lars S. Jensen, Jakob Magid, Dorette Müller-Stöver. 2020. Mobilisering af jordens fosfor ved hjælp af efterafgrøder. Indlæg på Plantekongres 2020.

Tema 7. Kalium

1. Margrethe Askegaard, Jørgen Eriksen, A.E. Johnston. 2004. Sustainable Management of Potassium. I: Schjønning, P., Elmholt, S. and Christensen, B.T. (eds.) Managing Soil Quality – challenges in modern agriculture. CAB International, Wallingford, UK, Chap. 6, 85-102. 

2: Margrethe Askegaard. 2013. Faktaark om kalium (K). Landbrugsinfo.

3. Margrethe Askegaard, Jørgen Eriksen, Jørgen E. Olesen. 2003. Exchangeable potassium and potassium balances in organic crop rotations on a coarse sand. Soil Use and Management 19, 96-103

4. Margrethe Askegaard og Jørgen Eriksen. 2002. Exchangeable potassium in soil as indicator of potassium status in an organic crop rotation on loamy sand. Soil Use and Management 18, 84-90.

5. Margrethe Askegaard, Jørgen Eriksen. 2008. Residual effect and leaching of N and K in cropping systems with clover and ryegrass catch crops on a coarse sand. Agriculture, Ecosystem and Environment 123, 99-108.

Tema 8. Svovl

1. Jørgen Eriksen, Jørgen E. Olesen, Margrethe Askegaard. 2002. Sulphate leaching and sulphur balances of an organic cereal crop rotation on three Danish soils. European Journal of Agronomy 17, 1-9.

2. Jørgen Djurhuus, Jørgen E. Olesen. 2000. Characterisation of four sites in Denmark for long-term experiments on crop rotations for organic farming. DIAS report no. 33. Plant production.

3. Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard. 2000. Sulphate leaching in an organic crop rotation on sandy soil in Denmark. Agriculture, Ecosystems and Environment 78, 107-114.

4. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L., Geels, C., Nielsen, I. E., Poulsen, M. B., 2019: Atmosfærisk deposition 2017. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 84s. – Videnskabelig rapport 304.

5. Jørgen Eriksen, Jørgen Mortensen, Viggo Kjellerup. 1994.  Svovl i husdyrgødning - indhold og plantetilgængelighed. Grøn Viden Markbrug 139.

6. Doline Fontaine, Jørgen Eriksen, Peter Sørensen (2020). Sulfur from biogas desulfurization: Fate of S during storage in manure and after application to plants. Science of The Total Environment 754, 142180.

7. Sven Hermansen, Margrethe Askegaard. 2020. Får de økologiske vårbygmarker nok at leve af? Rapport. SEGES.

8. Jørgen Eriksen, Mette Nielsen, Jørgen V. Mortensen, Jan K. Schjørring. 2001. Redistribution of sulphur during generative growth of barley plants with different sulphur and nitrogen status. Plant and Soil 230, 239-246.

Tema 10. Organiske gødningstyper

1. Peter Sørensen, Luca Bechini, Lars S. Jensen. 2019. Manure management in organic farming. I Köpke, U. (red.), Improving organic crop cultivation, Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK.

2. Produktblad for Øgro 10-3-1. DAKA.

3. Casper Laursen. 2016. Stor undersøgelse af kvalitet og tilgængelighed af have-parkaffald hos alle landets kommuner. SEGES.

4. Peter Sørensen, A.R. Khan, Henrik B. Møller, Ingrid K. Thomsen. 2012. Effects of anaerobic digestion of organic manures on N turnover and N utilization. The 17th International Nitrogen Workshop, Ireland. 80-81.

5. Peter Sørensen. 2010. Kvælstofgødningsvirkning af afgasset organisk

Gødning. Oversigt over Landsforsøgene. 269-270.

6. Peter Sørensen, Henrik B. Møller, Md Kamal Hossain. 2017. Udnyttelse af næringsstoffer i afgasset biomasse. Plantekongres 2017.

7. Peter Sørensen og Christen D. Børgesen. Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning ved anvendelse af afgasset biomasse. DCA rapport 065, september 2015.

8. Anders Johansen, Henrik B. Nielsen Christian M. Hansen, Christian Andreasen, Josefine Carlsgart, Henrik Hauggard-Nielsen, Allan Roepstorff. 2013. Survival of weed seeds and animal parasites as affected by anaerobic digestion at meso- and thermophilic conditions. Waste Management 33, 807-812.

9. Sasha D. Hafner, Andreas Pacholski, Shabtai Bittman, Marco Carozzi, Martin Chantigny,  Sophie Génermont, Christoph Häni, Martin N. Hansen, Jan Huijsmans, Thomas Kupper, Tom Misselbrook, Albrecht Neftel, Tavs Nyord, Sven G. Sommer. 2019. A flexible semi-empirical model for estimating ammonia volatilization from field-applied slurry. I: Atmospheric Environment 199, 474-484.

10. Pers. medd. Peter Sørensen.

11. Peter Sørensen. 2018. Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske handelsgødninger. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

12. Jens Petersen, Peter Sørensen. 2008. Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning –Grundlag for fastlæggelse af substitutionskrav. DJF Markbrug 138

13. Jacques G Fuchs. 2010. Interactions Between Beneficial and Harmful Microorganisms: From the Composting Process to Compost Application. I: Insam, H. et al. (Ed.) Microbes at Work. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, Kap. 11, 213-229.

14. Soraya C. França, Andre W.G. van der Wurff. 2016. Disease suppression by compost. Kap. 6 i van der Wurff m.fl. (red.): Handbook for composting and compost use in organic horticulture. BioGreenhouse. https://doi.org/10.18174/375218

15. G. Bonanomi, V. Antignani, C. Pane, F. Scala. 2007. Suppression of soilborne fungal diseases with organic amendments. Journal of Plant Pathology 89, 311-324.

16. G. M. Shah, J. C. J. Groot, O. Oenema, E. A. Lantinga. 2012. Covered storage reduces losses and improves crop utilisation of nitrogen from solid cattle manure. Nutrient Cycling in Agroecosystems 94, 299–312.

17. Jørn N. Sørensen. 2018. Strategi for mobil grøngødning. Gartner Tidende 8, 31-32.

18. Peter Sørensen, Erik Kristensen, Kennedy Odokonyero, Søren O. Petersen. 2013. Utilization of nitrogen in legume-based mobile green manures stored as compost or silage. I: Løes m.fl.(red.). Organic farming systems as a driver for change, NJF Report 9, 157-158.

19. Doline Fontaine, Lu Feng, Rodrigo Labouriau, Henrik B. Møller, Jørgen Eriksen, Peter Sørensen. 2020. Nitrogen and Sulfur Availability in Digestates from Anaerobic Co-digestion of Cover Crops, Straw and Cattle Manure. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 20, 621–636.

20. Pers. medd. Henrik B. Møller.

Tema 11. Kalkning

1. Leif Knudsen, 2004. Baggrund for kalkningsvejledning 2004. Planteavlsorientering 07-521, LandbrugsInfo.  

2. Kerstin Berglund, Jens Blomquist, Johan Malgeryd. 2015. Strukturkalkning – bra för både mark og miljö. Praktiska råd, Greppa Näringen, 23.,

3. Sven Hermansen. 2020. Økologiske arealer skal vedligeholdes med kalk og grundgødning. LandbrugsInfo.

Tema 12. Ukrudt

1. Pullens m.fl. under Tema 3, reference 1.

2. Ilse A. Rasmussen m.fl. 2011. Ukrudtsøkologi og -biologi. I: Ukrudtsbogen, 5. udgave, 17-40.

3. Bo Melander, 2011.  Beskrivelse af ukrudtsarterne. I: Ukrudtsbogen, 5. udgave, 41-204.

4. Peter K. Jensen, 2017. Ingen jordbearbejdning er den bedste strategi mod frøukrudt. Plantekongres 2017.

5. Karsten Rasmussen, 1999. Feed the crop and starve the weeds. Proceedings of the 12th International INFOAM Scientific Conference, Argentina.

6.  Bo Melander, Ilse A. Rasmussen, Jørgen E. Olesen. 2020. Legacy effects of leguminous green manure crops on the weed seed bank in organic crop rotations. Agriculture, Ecosystems and Environment 302, 107078.

7. Bo Melander, Khawar Jabran, Chiara De Notaris, Liubava Znova, Ole Green, Jørgen E. Olesen. 2018. Inter-row hoeing for weed control in organic spring cereals – influence of inter-row spacing and nitrogen rate. European Journal of Agronomy 101, 49-56.

8. Bo Melander. 2001. Radrensning med og uden ukrudtsharvning i vintersæd om foråret i samspil med forskellige dyrkningsfaktorer. 18. Danske Planteværnskonference.

9. Bo Melander, Alicia Cirujeda, Martin H. Jørgensen. 2003. Effects of inter-row hoeing and fertilizer placement on weed growth and yield of winter wheat. Weed Research 43, 428-438.

10. Peter Odderskær, Chris Topping, Marianne B. Petersen, Jesper Rasmussen, Tommy Dalgaard, Mogens Erlandsen. 2006. Ukrudtsstriglingens effekter på dyr, planter og ressourceforbrug. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 205. Miljøministeriet.

11. Ole Permin. 1982. Produktion af underjordiske udløbere hos alm. Kvik (Agropyron repens (L.) Beauv.) ved vækst i konkurrence med byg og andre landbrugsafgrøder. Særtryk af Tidsskrift for Planteavl 86, 65-77.

12. Bo Melander. 1993. Modelling the effects of Elymus repens (L.) Gould competition on yield of cereals, peas and oilseed rape. Weed Research 33, 99-108.

13. Ole Permin. 1972. Virkningen af tør luft på spireevnen hos underjordiske udløbere af al. Kvik (Agropyron repens). Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 1067. Beretning, 89-102.

14. Bo Melander, M. Nørremark, E.F. Kristensen. 2013. Combining mechanical rhizome removal and cover crops for Elytrigia repens control in organic barley systems. Weed Research 53, 461-469.

15. Ilse A. Rasmussen, Bo Melander, Margrethe Askegaard, Kristian Kristensen, Jørgen E. Olesen. 2014. Elytrigia repens population dynamics under different management schemes in organic cropping systems on coarse sand. European Journal og Agronomy 58, 18-27.

16. T. Verwijst, V.J. Tavaziva, A. Lundkvist. 2018. Assessment of the compensation point of Cirsium arvense and effects of competition, root weight and burial depth on below-ground dry weight – leaf stage trajectories. Weed Research 58, 292–303.

17. Enrico Graglia, Bo Melander, Rikke K. Jensen. 2006. Mechanical and cultural strategies to control Circium arvense in organic arable cropping systems. Weed Research 46, 304-312.  

18. Pers. medd. Jørgen E. Olesen. Udtræk fra databasen for Det langvarige økologiske sædskifteforsøg.

Tema 13. Blandinger af arter og sorter

1. Henrik Hauggaard-Nielsen, Per Ambus, Erik Steen Jensen. 2001. Temporal and spatial root distribution and competition for nitrogen in pea-barley intercropping – a field study employing 32P methodology. Plant and Soil 236, 63-74.

2. Henrik Hauggaard-NielsenBjarne JørnsgaardJulia KinaneErik Steen Jensen. 2008. Grain legume–cereal intercropping: The practical application of diversity, competition, and facilitation in arable and organic cropping systems.  Renewable Agriculture and Food Systems 23, 3-12.

3. Inger Bertelsen. 2015. Lupin – sorter og dyrkning. Oversigt over landsforsøgene 2015, 274-276.

4. Margrethe Askegaard, Ingrid K. Thomsen, Jørgen Berntsen, Mogens S. Hovmøller, Kristian Kristensen. 2011. Performance of spring barley varieties and variety mixtures as affected by manure application and their order in an organic crop rotation. Acta Agriculturae Scand Section B - Soil and Plant Science 61, 421-430.

Tema 14. Jordpakning

1. Per Schjønning, Mathieu Lamandéa, Lars J. Munkholm, Henning S. Lyngvig, Janne Aa. Nielsen. 2016. Soil precompression stress, penetration resistance and crop yields in relation to differently-trafficked, temperate-region sandy loam soils. Soil & Tillage Research 163, 298–308.

2. Per Schjønning, Mathieu Lamandé. 2020. An introduction to Terranimo® (www.terranimo.dk). Unpublished note, Aarhus University, Dept. Agroecology.

3. Per Schjønning, Mathieu Lamandé, T. Keller, J. Pedersen, M. Stettler. 2012. Rules of thumb for minimizing subsoil compaction. Soil Use and Management 28, 378-393.

4. Margita Hefner, Rodrigo Labouriau, Michael Nørremark, Hanne L. Kristensen. 2019. Controlled traffic farming increased crop yield, root growth, and nitrogen supply at two organic vegetable farms. Soil & Tillage Research 191, 117-130.

Tema 15. Jordløsning

1. Lars J. Munkholm & Jørgen E. Olesen 2004. Mekanisk jordløsning fjernede pløjesål - men gav varierende effekt på udbyttet. FØJOenyt. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, nr. 6.

2. Lars J. Munkholm, Per Schjønning, Kasper Rüegg. 2005. Mitigation of subsoil recompaction by light traffic and on-land ploughing: I. Soil response. Soil & Tillage Research, 149-158.

3. Jørgen E. Olesen, Lars J. Munkholm. 2007. Subsoil loosening eliminated plough pan in a crop rotation for organic farming with mixed effects on crop yield. Soil & Tillage Research 94, 376-385.

4. Lotfollah Abdollahi, Lars J. Munkholm. 2014. The Effect of Different Tillage Systems and Cover Crops on Soil Quality, Part I: Chemical, Mechanical, and Biological Properties. Soil Science Society of America Journal 78, 262-270.

5. Lotfollah Abdollahi, Lars J. Munkholm, Amin Garbout. 2014. The Effect of Different Tillage Systems and Cover Crops on Soil Quality: II. Pore Characteristics. Soil Science Society of America Journal 78, 271-279.

6. Mansonia Pulido-Moncada, Per Schjønning, Rodrigo Labouriau, Lars J. Munkholm. 2020. Residual effects of compaction on the subsoil pore system - a functional perspective. Soil Science Society of America Journal 84, DOI:10.1002/saj2.20061

7. Mansonia Pulido-Moncada, Sheela Katuwal, Lidong, Wim Cornelis, Lars J. Munkholm. 2020. Impact of potential bio-subsoilers on pore network of a severely compacted subsoil. Geoderma 363, 114154.

8. Mansonia Pulido-Moncadaa, Sheela Katuwala, Jens Bjerggård Kristensen, Lars J. Munkholm. 2021. Effects of bio-subsoilers on subsoil pore-system functionality: Case study with intact soil columns. Geoderma 385, 114897.

Tema 16. Mikro- og makroliv som medspiller

1. Bénédicte Autret, Bruno May, Loïc Strullu, Florent Chlebowski, Paul Mäder, Jochen Mayer, Jørgen E. Olesen, Nicolas Beaudoin. 2020. Long-term modelling of crop yield, nitrogen losses and GHG balance in organic cropping systems. Science of The Total Environment. Volume 710, 134597. 

2. Beate Strandberg, Marianne Bruus, Poul H. Krogh, Sabine Ravnskov, Vibeke Langer, Lise Hansted, Lene Sigsgaard, Erica J. Arenfeldt, Lise Andreasen. 2015. Natur og biodiversitet. I: ICROFS (red.), Økologiens bidrag til samfundsgoder. Vidensyntese 2015, 49-106.

3. Leif Petersen 1990. Grundtræk af jordbundslæren. DSR Forlag. Landbohøjskolen.

4. Leendert Motendijk. 2020. Nematodes, a world to discover. Præsentation i projektet Best4soil på YouTube.

5. Jørgen Axelsen, Kristian Thorup-Kristensen, Margrethe Askegaard, Poul H.  Krogh. 2006. High densities of Collembola and mites in organic fields with undersown catch crops (ikke publiseret). 

6. Nyle C. Brady, Ray R. Weil. 2010. Elements of the nature and properties of soils. Pearson.

7. Lotfollah  Abdollahi, Per Schjønning, Susanne Elmholt, Lars J. Munkholm. 2014.The effects of organic matter application and intensive tillage and traffic on soil structure formation and stability. Soil & Tillage Research 136, 28-37.

8. Søren O. Petersen, Per Schjønning, Jørgen E. Olesen, Søren Christensen, Bent T. Christensen. 2013. Sources of nitrogen for winter wheat in organic cropping systems. Soil Science Society of America Journal 77, 155-165.

9. Ngonidzashe Chirinda, Jørgen E. Olesen, John R. Porter, Per Schjønning. 2010. Soil properties, crop production and greenhouse gas emissions from organic and inorganic fertilizer-based arable cropping systems. Agriculture, Ecosystems and Environment 139, 584-594.

10. P. Gosling, A. Hodge, G. Goodlass, G.D. Bending. 2006. Arbuscular mycorrhizal fungi and organic farming. Review. Agriculture, Ecosystems and Environment 113, 17-35.

11. Jørgen Aa. Axelsen, Paul H. Krogh. 2018. Nyttedyr og biodiversitet i agerlandet. Momentum, JA Tema 4.

12. Paul H. Krogh. 2016. Regnormenes betydning for jordens egenskaber og for høstudbytter. Plantekongres 2016. 

13. Odderskær m.fl. under Tema 12, reference 10.

14. Faktaark i www.Bestøverportalen.dk, Danmarks Biavlerforening.

15. Pers. medd. Lise Hansted.

Tema 17. Drivhusgasser

1. Bénédicte Autret, Bruno May, Loïc Strullu, Florent Chlebowski, Paul Mäder, Jochen Mayer, Jørgen E. Olesen, Nicolas Beaudoin. 2020. Long-term modelling of crop yield, nitrogen losses and GHG balance in organic cropping systems. Science of The Total Environment. Volume 710, 134597.

2. Søren O. Petersen, Peter Sørensen. 2014. Klimaeffekten af mobil grøngødning. ICROFS nyt, nr. 1, 6-8.

3. Søren O. Petersen, Jørgen E. Olesen. 2005. Betydning af gødningshåndtering for emission af lattergas. I J.E. Olesen (red.) Drivhusgasser fra jordbruget – reduktionsmuligheder. DJF rapport, Markbrug 113, 41-51.

4. Søren O. Petersen, Henrik H. Nissen, Ivar Lund, Per Ambush. 2003. Redistribution of slurry components as influenced by injection method, soil, and slurry properties. Journal of Environmental Quality 32, 3299-2409.

5. Ingrid K. Thomsen, Asger R. Pedersen, Tavs Nyord, Søren O. Petersen. 2010. Effects of slurry pre-treatment and application technique on short-term N2O emissions as determined by a new non-linear approach. Agriculture, Ecosystems and Environment 136, 227-235.

6. Chirinda m.fl. under Tema 16, reference 9.

7. Michal A. Brozyna, Søren O. Petersen, Ngonidzashe Chirinda, Jørgen E. Olesen. 2013. Effects of grass-clover management and cover crops om nitrogen cycling and nitrous emissions in a stockless organic crop rotation. Agriculture, Ecosystems and Environment 181, 115-126.

8. Pugesgaard m.fl. under Tema 5, reference 1.

9. James, K. Mutegi, Lars J. Munkholm, Bjørn M. Petersen, Elly M. Hansen, Søren O. Petersen. 2010.  Nitrous oxide emissions and controls as influenced by tillage and crop residue management strategy. Soil Biology & Biochemistry 42, 1701-1711.

10. Søren O. Petersen, James, K. Mutegi, Elly M. Hansen, Lars J. Munkholm. 2011. Tillage effects on N2O emissions as influenced by a winter cover crop. Soil Biology & Biochemistry 43, 1509-1517.

11. Anne Berg Olsen, Søren O. Petersen. 2013. Belaster grøngylle klimaet? https://okologi.dk/media/236062/belaster-groengylle-klimaet.pdf

Tema 18. Kulstof (C) i jorden

1. Bent T. Christensen. 2005. Kulstof i dyrket jord – vurdering af potentiale for øget lagring. I J.E. Olesen (red.) Drivhusgasser fra jordbruget – reduktionsmuligheder. DJF rapport, Markbrug nr. 113.

2. Arezoo Taghizadeh-Toosi, Jørgen E. Olesen, Kristian Kristensen, Lars Elsgaard, Hans S. Østergaard, Mette Lægdsmand, Mogens H. Greve, Bent T. Christensen. 2014. Changes in carbon stocks of Danish agricultural mineral soils between 1986 and 2009. European Journal of Soil Science 65, 730-740.

3. Bent T. Christensen, Mogens H. Greve, Lars Elsgaard, Kristian Kristensen, Jørgen E. Olesen, Ingrid Kaag Thomsen, Hans S. Østergaard. 2013 Hvad siger markforsøgene og Kvadratnettet om kulstofindholdet?  Plantekongres 2013.

4. Per Schjønning, Lars Munkholm. 2004. Organisk stof i jord – hvor meget er nok og hvor lidt er kritisk? Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, 2004, nr. 2.

5. David S. Powlson, Clare M. Stirling, M. L. Jat, Bruno G. Gerard, Cheryl A. Palm, Pedro A. Sanchez, Kenneth G. Cassman. 2014. Limited potential of no-till agriculture for climate change mitigation. Nature Climate Change 4, 678–683.

6. Lars Elsgaard. 2016. Sådan virker biokul på dyrket jord og miljøet. Præsentation ved Plantekongres 2016.

7. Veronica Hansen. 2016. Biokul og jordens frugtbarhed. Præsentation ved Plantekongres 2016.

8. Ingrid K. Thomsen, Jørgen E. Olesen, Henrik B. Møller, Peter Sørensen, Bent T. Christensen. 2013. Carbon dynamics and retention in soil after anaerobic digestion of dairy cattle Feed and faeces. Soil Biology and Biochemistry 58, 82-87.

9. Teng Hu, Peter Sørensen, Jørgen E. Olesen. 2018. Soil carbon varies between different organic and conventional management schemes in arable agriculture. European Journal of Agronomy 94, 79-88.

10. Chirinda m.fl. under Tema 16, reference 9.

11. Autret m.fl. under Tema 17, reference 1.

12. Teng Hu, Arezoo Taghizadeh‐Toosi, Jørgen E. Olesen, M. L. Jensen, Peter Sørensen, Bent T. Christensen. 2019. Converting temperate long‐term arable land into semi‐natural grassland: decadal‐scale changes in topsoil C, N, 13C and 15N contents. European Journal of Soil Science 70, 350-360.

13. Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Karen Søegaard. 2008. Residual effect and nitrate leaching in grass-arable rotations: Effect of grassland proportion, sward type and fertilizer history. Soil Use and Management 24, 373-382.

14. Pers. medd. Johannes Lund Jensen.

15. Pers. medd. Jørgen E. Olesen. 

Tema 19. Hjælp til hurtige overslag

1: Håndbog for driftsplanlægning. 2009. 194-195.

2: Leif Knudsen, Martin N. Hansen, Mikkel M. Østerhaab, Kasper Stougård, Stinna S. Filsø, Annette V. Vestergaard, Tove M. Pedersen. 2018. Forbedring af jordens frugtbarhed. SEGES.

3: Ngonidzashe Chirinda, Jørgen E. Olesen, John R. Porter. 2012. Root carbon input in organic and inorganic fertilizer-based systems. Plant and Soil 359, 321-333.

4: Maillard É. & Angers D.A.2014. Animal manure application and soil organic carbon stocks: a meta-analysis. Global Change Biology 20, 666-679.

5: Christensen m.fl. under Tema 18, reference 3. 

Tema 20 Links til mere viden

1: Ball, B.C.; Batey, T. and Munkholm, L.J. 2007. Field assessment of soil structural quality – a development of the Peerlkamp test. Soil Use and Management 23, 329-337.